Sammankoppling med befintlig Fortnoxkund

Om du använder Fortnox Digital byrå och ska börja samarbeta med en kund som redan har Fortnox program sedan tidigare behöver vi koppla samman din byrå med din kunds program.

När sammankopplingen är slutförd kommer du hitta klienten i aktiveringslistan i Digital byrå. När du har aktiverat klienten och gett konsultanvändaren rätt behörigheter finner du klienten i Digital byrå, där du då kan logga in i klientens företag. Det är alltså ingen skillnad på hur du kommer åt en klient som själv arbetar i programmen och en klient där du och dina kollegor sköter all bokföring, fakturering o.s.v. Du hittar samtliga klienter i Digital byrå och loggar in i respektive program genom att klicka på klientens namn.

Hur går sammankopplingen med min klient till?
Det finns två olika sätt för att hantera sammankopplingen. Antingen görs den av oss på Fortnox sedan vi fått in en påskriven blankett med all nödvändig information.
För att läsa mer om hur du går tillväga via blankett, klicka här.
För att få tag på rätt blankett, klicka här.

Du kan också göra sammankopplingen via klientlistan i Digital byrå. Klicka på knappen Koppla klient.

Sammankoppl1.jpg

Obs! Om du jobbar med flerbolagsupplägg eller arbetar på någon av dessa byråer: Deloitte, KPMG, PwC, GT, LRFK, BDO, EY, Masars eller på Riksteatern kommer knappen ej att vara synlig.

När du klickar på Koppla klient öppnas en ny flik i din webbläsare där du söker upp klienten via antingen deras abonnemangsnummer eller organisationsnummer. När du klickat på Sök får du ett sökresultat och därefter klickar du på Skicka förfrågan.

Sammankoppl2.jpg

 

En förfrågan kommer då att skickas till den eller de användare hos klienten som innehar rollen Systemadministratör. Är de flera användare som innehar rollen som systemadministratör kommer alla att få samma mejl skickat till sig. I mejlet finns information om vilken byrå det är som vill initiera sammankopplingen och mejlet innehåller även en länk som användaren klickar på för att gå vidare med att acceptera sammankopplingen.
Obs! Länken i mejlet är giltig i sju dagar.

När systemadministratören klickat på länken i mejlet kommer de till en ny sida där de ser mer utförlig information om kopplingen. Där kan klienten klicka på Acceptera förfrågan. Finns det flera systemadministratörer hos klienten är det den första som klickar på länken som initierar och accepterar sammankopplingen.