Fortnox Användarstöd

Sammankoppling med befintlig Fortnoxkund

Om du använder Fortnox Digital byrå och ska börja samarbeta med en kund som redan har Fortnox program sedan tidigare behöver vi koppla samman din byrå med din kunds program. Det finns två olika sätt för att hantera sammankopplingen. Antingen görs den av oss på Fortnox sedan vi fått in en påskriven blankett med all nödvändig information, eller så gör du det själv via klientlistan i Digital byrå.

 

Sammankoppling via Digital byrå

Du kan smidigt göra sammankopplingen via klientlistan i Digital byrå.
Klicka på knappen Koppla klient.

koppla-klient-i-digital-byra_.png

Obs! Om du jobbar med flerbolagsupplägg eller arbetar på någon av dessa byråer: Deloitte, KPMG, PwC, GT, LRFK, BDO, EY, Masars, Saldoredo eller på Riksteatern kommer knappen ej att vara synlig.

När du klickar på Koppla klient öppnas en ny flik i din webbläsare där du söker upp klienten via antingen deras abonnemangsnummer eller organisationsnummer. 

So_k_klient.jpg

 

När du klickat på Sök visas företaget, välj i listan vilken konsult som ska vara ansvarig och klicka därefter på Skicka förfrågan.

 

Skicka_fo_rfra_gan2.jpg

 

En förfrågan kommer då att skickas till den eller de användare hos klienten som innehar rollen Systemadministratör. Är det flera användare som innehar rollen som systemadministratör kommer alla att få samma mejl skickat till sig. Mejlet kommer att skickas till den e-postadress som är registrerad på klientens användare. I mejlet finns information om vilken byrå det är som vill initiera sammankopplingen och mejlet innehåller även en länk som användaren klickar på för att gå vidare med att acceptera sammankopplingen.
Obs! Länken i mejlet är giltig i sju dagar.

När systemadministratören klickat på länken i mejlet kommer de till en ny sida där de ser mer utförlig information om kopplingen. Där kan klienten klicka på Acceptera förfrågan. Finns det flera systemadministratörer hos klienten är det den första som klickar på länken som initierar och accepterar sammankopplingen.
När klienten godkänt sammankopplingen hamnar företaget i klientlistan, och information om detta skickas via mejl till den ansvarige konsulten.

 

Sammankoppling via blankett

Vi på Fortnox kan genomföra sammankopplingen sedan vi fått in en påskriven blankett med all nödvändig information.
För att läsa mer om hur du går tillväga via blankett, klicka här: 
Sammankoppling med redovisnings- eller revisionsbyrå.

För att få tag på rätt blankett, klicka här: 
Fortnox Blanketter