Fortnox Användarstöd

Märkning på klient i Fortnox Digital byrå

I Digital byrå finns det möjlighet att märka klienter för att enklare hitta rätt, exempelvis kan du märka dem med särskilda avdelningar, städer eller kontor. 

Märkningen syns i Klientlistan i Digital byrå.

Markning1.jpg

 

För att märka en klient klickar du dig in på den aktuella klienten i Klientlistan och på fliken Grunduppgifter finner du fältet Märkning.

Markning2.jpg

För att märka en klient kan du antingen skriva in märkningen direkt i fältet och få fram ett sökresultat i en drop down-lista. Om den aktuella märkningen inte finns kan du skapa en ny märkning genom att klicka på + tecknet. Varje klient kan ha ett valfritt antal märkningar. 

Märkning som eventuellt sedan tidigare angetts i Klienthanteraren är synlig på klienten och grupperas med märkningen från Digital byrå i klientlistan.


Filtrering på märkning
För att enklare kunna filtrera fram egna urval i Översikt, Aktivitetslista och Tjänster i Digital byrå går det här nu även att filtrera på klientens märkning. Filtrering på märkning är tillgänglig under Utökad sökning.

Markning3.jpg

Hantera byråns märkning
Via Inställningar, som du hittar via kugghjulet uppe till höger i programmet, kan du hantera och definiera vilken märkning som ska vara tillgänglig i Digital Byrå. Märkningen visas i en tabell med möjlighet att radera genom att klicka på ikonen i slutet på raden. Märkningen kommer då att raderas även från de klienter som har den. 

Markning4.jpg


Markning5.jpg