Märkning på klient i Fortnox Digital Byrå

Följ

I Digital Byrå finns det möjlighet att märka klienter för att enklare finna rätt klienter, märka dem med särskilda avdelningar, städer eller kontor. 

Märkningen syns i Klientlistan i Digital Byrå.

Ska_rmavbild_2017-07-04_kl._14.33.09.png
För att märka en klient klickar du dig in på den aktuella klienten i Klientlistan och på fliken Grunduppgifter finner du fältet Märkning.

Ska_rmavbild_2017-07-04_kl._14.34.48.png

För att märka en klient kan du antingen skriva in märkningen direkt i fältet och få fram ett sökresultat i en drop down lista. Om den aktuella märkningen inte finns kan du skapa en ny märkning genom att klicka på + tecknet. Varje klient kan ha ett valfritt antal märkningar.

Ska_rmavbild_2017-07-04_kl._14.37.43.png 

Märkning som eventuellt sedan tidigare angetts i Klienthanteraren är synlig på klienten och grupperas med märkningen från Digital Byrå i klientlistan.

Ska_rmavbild_2017-07-04_kl._15.05.55.png


Filtrering på märkning
För att enklare kunna filtrera fram egna urval i Översikt, Aktivitetslista och Tjänster i Digital Byrå går det här nu även att filtrera på klientens märkning. Filtrering på märkning är tillgänglig under utökad sökning

Ska_rmavbild_2017-07-04_kl._14.44.39.png

Hantera byråns märkning
För att hantera och definiera vilken märkning som ska vara tillgänglig i Digital Byrå kan detta hanteras via Inställningar i Digital Byrå. Märkningen visas i en tabell med möjlighet att radera märkning genom att klicka på ikonen i slutet på raden. Märkningen kommer då att raderas även från de klienter som har märkts med den. Länken till inställningar är placerad över klientlistan i vyn klienter.

Ska_rmavbild_2017-07-04_kl._14.48.39.png


Ska_rmavbild_2017-07-04_kl._14.48.50.png