Märkning på klient i Fortnox Digital byrå

I Digital byrå finns det möjlighet att märka klienter för att enklare finna rätt klienter, märka dem med särskilda avdelningar, städer eller kontor. 

Märkningen syns i Klientlistan i Digital byrå.

01-Ma_rkning_pa__klient_i_DB_.png
För att märka en klient klickar du dig in på den aktuella klienten i Klientlistan och på fliken Grunduppgifter finner du fältet Märkning.

02-Ma_rkning_pa__klient_i_Fortnox_Digital_Byra_.png

För att märka en klient kan du antingen skriva in märkningen direkt i fältet och få fram ett sökresultat i en drop down-lista. Om den aktuella märkningen inte finns kan du skapa en ny märkning genom att klicka på + tecknet. Varje klient kan ha ett valfritt antal märkningar.

Ska_rmavbild_2017-07-04_kl._14.37.43.png 

Märkning som eventuellt sedan tidigare angetts i Klienthanteraren är synlig på klienten och grupperas med märkningen från Digital byrå i klientlistan.

04-Ma_rkning_pa__klient_i_Fortnox_Digital_Byra__2.png


Filtrering på märkning
För att enklare kunna filtrera fram egna urval i Översikt, Aktivitetslista och Tjänster i Digital byrå går det här nu även att filtrera på klientens märkning. Filtrering på märkning är tillgänglig under utökad sökning

05-Ma_rkning_pa__klient_i_Fortnox_Digital_Byra_.png

Hantera byråns märkning
För att hantera och definiera vilken märkning som ska vara tillgänglig i Digital Byrå kan detta hanteras via Inställningar i Digital byrå. Märkningen visas i en tabell med möjlighet att radera märkning genom att klicka på ikonen i slutet på raden. Märkningen kommer då att raderas även från de klienter som har märkts med den. Inställningarna finner du via kugghjulet uppe till höger i programmet. 

02-Ma_rkning_pa__klient_i_DB.png


Ska_rmavbild_2017-07-04_kl._14.48.50.png