Märkning på klient i Fortnox Digital Byrå

Följ

I Digital Byrå finns det möjlighet att märka klienter för att enklare finna rätt klienter, märka dem med särskilda avdelningar, städer eller kontor. 

Märkningen syns i Klientlistan i Digital Byrå.

1.png
För att märka en klient klickar du dig in på den aktuella klienten i Klientlistan och på fliken Grunduppgifter finner du fältet Märkning.

2.png

För att märka en klient kan du antingen skriva in märkningen direkt i fältet och få fram ett sökresultat i en drop down lista. Om den aktuella märkningen inte finns kan du skapa en ny märkning genom att klicka på + tecknet. Varje klient kan ha ett valfritt antal märkningar.

Ska_rmavbild_2017-07-04_kl._14.37.43.png 

Märkning som eventuellt sedan tidigare angetts i Klienthanteraren är synlig på klienten och grupperas med märkningen från Digital Byrå i klientlistan.

3.png


Filtrering på märkning
För att enklare kunna filtrera fram egna urval i Översikt, Aktivitetslista och Tjänster i Digital Byrå går det här nu även att filtrera på klientens märkning. Filtrering på märkning är tillgänglig under utökad sökning

4.png

Hantera byråns märkning
För att hantera och definiera vilken märkning som ska vara tillgänglig i Digital Byrå kan detta hanteras via Inställningar i Digital Byrå. Märkningen visas i en tabell med möjlighet att radera märkning genom att klicka på ikonen i slutet på raden. Märkningen kommer då att raderas även från de klienter som har märkts med den. Länken till inställningar är placerad över klientlistan i vyn klienter.

Ska_rmavbild_2017-07-04_kl._14.48.39.png


Ska_rmavbild_2017-07-04_kl._14.48.50.png