Sammankoppling med redan befintlig Fortnox kund - Digitalt

Följ

Om du använder Fortnox Klienthanterare och ska börja samarbeta med en kund som redan har Fortnox program sedan tidigare behöver vår kundtjänst koppla samman din klienthanterare med din kunds program.

När sammankopplingen är slutförd kommer du hitta klienten i aktiveringslistan i din klienthanterare. Efter du har aktiverat klienten och gett konsultanvändaren rätt behörigheter finner du klienten i din klienthanterare, där du då kan logga in i klientens företag. Det är alltså ingen skillnad på hur du kommer åt en klient som själv arbetar i programmen och en klient där du och dina kollegor sköter all bokföring, fakturering o.s.v. Du hittar samtliga klienter i din klientlista och loggar in i respektive program genom att klicka på klientens namn.

Hur går sammankopplingen med min klient till? 
Det finns två olika sätt för att hantera sammankopplingen. Antingen görs den av vår kundtjänst sedan de fått in en påskriven blankett med all nödvändig information.
För att läsa mer om hur du går tillväga via blankett, klicka här.
För att få tag på rätt blankett, klicka här.

Det andra sättet som finns är utformad för byråer och sker digitalt, via antingen Klienthanteraren eller Klientlistan i Digital Byrå. I Klienthanteraren eller Klientlistan finner du där en knapp som heter Koppla klient.

Klienthanteraren:
1.png

Digital Byrå:
2.png
Obs! Om du jobbar med flerbolagsupplägg eller arbetar på någon av dessa byråer: Deloitte, KPMG, PwC, GT, LRFK, BDO, EY, Masars eller på Riksteatern kommer knappen ej att vara synlig.

När du klickar på Koppla kund öppnas en ny flik i din webbläsare där du söker upp klienten via antingen databas ID eller organisationsnummer. När du klickat på Sök får du ett sökresultat och därefter klickar du på Skicka förfrågan.

Start.png

Ska_rmavbild_2017-07-10_kl._09.30.38.png

En förfrågan kommer då skickas till den eller de användare hos klienten som innehar rollen Systemadministratör. Är de flera användare som innehar rollen som systemadministratör kommer alla få samma mejl skickat till sig. I mejlet finns information om vilken byrå det är som vill initiera sammankopplingen och mejlet innehåller även en länk som användaren klickar på för att gå vidare med att acceptera sammankopplingen. 
Obs! Länken i mejlet är giltig i sju dagar.

Ska_rmavbild_2017-07-10_kl__09_34_39.jpg

När systemadministratören klickat på länken i mejlet kommer de till en ny sida där de ser mer utförlig information om kopplingen. Där väljer även klienten att klicka på acceptera förfrågan. Finns det flera systemadministratörer hos klienten är det den första som klickar på länken som initierar och accepterar sammankopplingen. 

Ska_rmavbild_2017-07-10_kl__09_36_28.jpg