Fortnox Användarstöd

Sammankoppling med befintlig Fortnox-kund

Om du använder Fortnox Digital byrå eller Klienthanterare och ska börja samarbeta med en kund som redan har Fortnox program kan du enkelt och digitalt koppla er samman. När sammankopplingen är slutförd kan du från din klientlista direkt logga in i klientens företag. Det är ingen skillnad på hur du kommer åt en klient som själv arbetar i programmen mot en klient där du och dina kollegor sköter all bokföring och administration. 

Hur går sammankopplingen med min klient till? 
Sammankopplingen görs enklast digitalt med knappen Koppla klient inne i Fortnox där det enda du behöver är kundens organisationsnummer eller abonnemangsnummer i Fortnox.

Skulle du istället vilja göra den med blankett skickar du in en påskriven blankett med all nödvändig information till oss på Fortnox. Hur du gör detta kan du läsa mer om här, för att få tag på rätt blankett, klicka här.

Knappen Koppla klient för digital sammankoppling hittar du i klientlistan i både Digital Byrå eller Klienthanteraren. 

 

Digital Byrå:
1.png 

Klienthanteraren:
2.png


Obs! Om du jobbar med flerbolagsupplägg eller arbetar på någon av dessa byråer: Deloitte, KPMG, Aspia, Grant Thornton, Ludvig & Co, BDO, EY, Mazars, eller på Riksteatern kommer knappen ej att vara synlig.

När du klickar på Koppla klient öppnas en ny flik i din webbläsare där du söker upp klienten via antingen organisationsnummer eller Fortnox abonnemangsnummer. När du klickat på Sök får du ett sökresultat och därefter klickar du på Skicka förfrågan.

3.png

4.jpg

En förfrågan kommer då skickas till den eller de användare hos klienten som innehar rollen Systemadministratör, vid flera systemadministratörer får alltså alla samma mejl skickat till sig. Där framgår vilken byrå det är som vill initiera sammankopplingen samt en länk som användaren klickar på för att gå vidare för att acceptera sammankopplingen. 
Obs! Länken i mejlet är giltig i sju dagar.

Ska_rmavbild_2017-07-10_kl__09_34_39.jpg

När systemadministratören klickat på länken i mejlet kommer de till en ny sida där de ser mer utförlig information om den önskade sammankopplingen. Där behöver klienten aktivt godkänna sammankopplingen, då registrera vilken användare som accepterat sammankopplingen. Om en annan systemadministratör därefter klickar på sin länk visas då vad som redan gjorts. 

När detta skett hittas klienten i aktiveringslistan i Digital Byrå eller Klienthanteraren. Där aktiverar du klienten och ser till att konsultanvändaren får rätt behörigheter.