Nyheter Juni 2017 Digital Byrå

Följ

Kopiera inställningar
För att förenkla och göra det lättare att komma igång med nya klienter som lagts upp i Fortnox finns det nu ny funktionalitet i Digital Byrå som ger möjligheten att kopiera inställningar från en redan befintlig klient. 

Som ett första steg i denna funktion går det nu att kopiera kontoplan, momskoder samt verifikationsserier med dess tillhörande koppling och inställning för låsning av period.

Funktionen för att kopiera inställningar är endast tillgänglig för nya klienter som ännu inte har något räkenskapsår och är då tillgänglig via knappen Kopiera inställningar som du finner under Grunduppgifter på klienten i Digital Byrå.

KnappKopieraInsta_llningar.png

För att kunna kopiera inställningar till en klient krävs att användaren har behörighet till inställningarna som kopieras samt behörighet att se klienten som inställningarna ska kopieras ifrån.
Vill du läsa mer om kopiera inställningar, klicka här.


Hantera kommentar i översikt och aktivitetslista
För att förenkla hantering av kommentarer har de nu gjorts tillgängliga direkt i översikten och aktivitetslistan. Det gör att det nu är enkelt att skriva, uppdatera eller läsa en kommentar utan att lämna sidan. Genom att klicka på kommentarsikonen i aktivitetens verktygsfält öppnas kommentaren upp i en egen dialog. För att visa om det finns en kommentar sparad används en fylld ikon medan den är tom om det inte finns någon kommentar.

Kommentar.pngKommenarDialog.png


Filtrering på märkning
För att enklare kunna filtrera fram egna urval i Översikt, Aktivitetslista och Tjänster i Digital Byrå går det nu även att filtrera på klientens märkning.
Märkningen kan sättas på klientens grunduppgifter i Digital Byrå och det går att märka en klient med valfritt antal märkningar. Filtreringen finner du under utökad sökning

Filtrera_Ma_rkning.png

 

Hantera byråns märkning
För att ha möjlighet att hantera och definiera vilken märkning som ska vara tillgänglig har en ny sida med inställningar tillkommit i Digital Byrå. Märkningen visas i en tabell med möjlighet att radera märkning genom att klicka på ikonen i slutet på raden. Märkningen kommer då att raderas även från de klienter som har märkts med den.
Länken till inställningar är placerad över klientlistan i vyn klienter La_nk_Insta_llningar.png

HanteraMa_rkning.png


Valbara aktiviteter för Leverantörsfakturor - Inkomna dokument
Digitala tjänster skapar upp flera aktiviteter per tjänst och för att enklare kunna anpassa vilka aktiviteter som ska skapas har arbetet för att göra detta valbart påbörjats. Först ut är tjänsten Digitala inkomna dokument på Leverantörsfakturor där det nu själv går att markera vilka av tjänstens aktiviteter som ska användas.

ValbaraAktiviteter.png


Skapa kund från befintlig klient
För att enklare kunna lägga till en klient i byråns kundregister finns nu en funktion att från klienten i Digital byrå kunna skapa en kund i kundregistret utifrån befintlig klientinformation.  

SkapaKund.png

Funktionaliteten för att skapa kund fungerar för byråer som hanterar sitt kundregister i samma företag som Digital Byrå. Saknas behörighet till byråns kundregister är funktionen inaktiverad.

EjRa_ttighetTillKundregister.png


Flytt av behandlingshistorik
Som ett led i ett arbete att samla behandlingshistoriken har länken till behandlingshistoriken för Digital Byrå  temporärt flyttats ner till menyraden.

Behandlingshistorik.png