Kopiera inställningar i Fortnox Digital Byrå

Följ

För att förenkla och göra det lättare att komma igång med nya klienter som lagts upp i Fortnox finns det nu ny funktionalitet i Digital Byrå som ger möjligheten att kopiera inställningar från en redan befintlig klient.

Som ett första steg i denna funktion går det nu att kopiera kontoplan med momskoder samt verifikationsserier med dess tillhörande koppling och inställning för låsning av period.
Funktionen för att kopiera inställningar är endast tillgänglig för nya klienter som ännu inte har något räkenskapsår och är då tillgänglig via knappen Kopiera inställningar under Grunduppgifter inne på klienten i Digital Byrå.

KopieraKnapp.png

För att kunna kopiera inställningar till en klient krävs att användaren har behörighet till inställningarna som kopieras samt behörighet att se klienten som inställningarna ska kopieras ifrån.

 

Val av klient och kontoplan
Första steget vid kopiering är att välja klient att kopiera ifrån och eftersom kontoplanen är kopplad till räkenskapsår väljs därefter från vilket räkenskapsår kontoplanen ska kopieras.
För att ha möjlighet att att kopiera inställningar från en klient behöver användaren ha åtkomst att se klienten i Digital Byrå men inga övriga rättigheter behöver vara tilldelade till klienten.

KopieraInsta_llning2.png


Kontoplan, momskoder och verifikationsserier
Då kontoplan och verifikationsserier är grunden till inställningarna i i klienten är dessa obligatoriska att kopiera. Vid kopiering av kontoplan kommer ett nytt räkenskapsår att skapas på klienten och under inställningar väljs perioden för räkenskapsåret samt val av bokföringsmetod.
Behörighet krävs till Register - Kontoplan och Bokföring - Inställningar.

För kontoplan kopieras konto, benämning, SRU-kod, Momskod, kvantitetsenhet och inställning för om kostnadsställe , projekt, transaktionsinfo och kvantitet ska vara obligatoriskt, tillåtet eller ej tillåtet. Både aktiva och inaktiva konton kopieras och får samma status efter kopiering.

Obs! Information om föreslaget kostnadsställe, projekt och transaktionsinfo kopieras ej.

Utöver kontoplan kopieras upplagda verifikationsserier tillsammans med dess kopplingar samt upplagda momskoder med benämning och momssats.Inställningar för automatlåsning av period
Om valet att kopiera inställningar för automatlåsning av period är aktivt kommer även dessa inställningar att kopieras vilket innebär om automatlåsning av period skall vara påslaget eller ej samt valt intervall för automatlåsning och hur många dagar innan låsningstillfälle som notifiering skall ske.
Inställningar av manuell låsning av period för användare kommer ej att kopieras.

För att kunna kopiera inställningarna för automatlåsning av period behövs behörighet till Bokföring - Inställningar - Låsa period utöver Bokföring - Inställningar.Kopiera
När val och inställningar är gjorda startas kopieringen med knappen Kopiera inställningar och när kopieringen är klar visas resultat. Klicka på Stäng för att återgå till klienten.

Resultat_KopieraInsta_llningar.png