Behandling av personuppgifter i Fortnox program

Följ

Du som fortnoxanvändare är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du samlat in och behandlar i Fortnox program. Fortnox är personuppgiftsbiträde och har det tekniska och organisatoriska ansvaret. Följande funktioner finns i programmen som stöd för din behandling av registrerade.

Samla in och ändra personuppgifter
Behandlingen av personuppgifter börjar vid insamlingen av uppgifterna. Var du samlar in och hittar uppgifter kan du se i följande guider för respektive kategori av registrerade:

Kunder
Leverantörer
Anställda
Användare
Kontakter i CRM
Konsulter
Klienter

För att ändra de registrerades personuppgifter gör du enligt följande, klicka här

Registerutdrag av personuppgifter
Rätten till registerutdrag hanteras enklast genom att ta ut en rapport av dina kunder, leverantörer eller anställda och öppna med exempelvis excel för vidare hantering. Hur du exporterar en rapport hittar du här.

Kontakters personuppgifter i CRM kan du få ut ett registerutdrag på enligt följande, klicka här

Användare av Fortnox program kan istället logga in själva, när som helst och se samt ändra sina personuppgifter under Inloggningsuppgifter. Guide för det hittar du här.


Radera personuppgifter
Vill du inte längre behandla personuppgifter och vill ta bort den registrerade i programmet finns det olika sätt att gå tillväga för varje kategori av registrerade.

Vill du ta bort en kund gör du det utifrån kundkortet genom att klicka på knappen Radera nere i vänstra hörnet. Observera att du inte kan radera en kund som du skapat en offert, order eller faktura på. Alternativet som finns är att anonymisera kunden genom att ersätta personuppgifterna med något annat.

Vill du ta bort en leverantör gör du det genom att öppna upp leverantören i registret, klicka sedan på knappen Ta bort nere i vänstra hörnet. Observera att du inte kan radera en leverantör som du skapat en faktura på. Alternativet är som med kunder, att anonymisera leverantören genom att ersätta personuppgifterna med något annat.

Hur du tar bort uppgifter eller en registrerade kan du se i följande guider för respektive kategori av registrerade:
Användare
Kontakt i CRM
Konsult
Klient