Behandling av personuppgifter i Fortnox program

Följ

Du som fortnoxanvändare är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du samlat in och behandlar i Fortnox program. Fortnox är personuppgiftsbiträde och har det tekniska och organisatoriska ansvaret. Följande funktioner finns i programmen som stöd för din behandling av registrerade, vilket är bland annat dina kunder, leverantörer och anställda.

Samla in och ändra personuppgifter
Behandlingen av personuppgifter börjar vid insamlingen av uppgifterna. Var du samlar in och hittar uppgifter kan du se i följande guider för respektive kategori av registrerade:

Kunder
Leverantörer
Anställda
Användare
Kontakter i CRM
Konsulter
Klienter

För att ändra de registrerades personuppgifter gör du enligt följande, klicka här

Registerutdrag av personuppgifter
Rätten till registerutdrag hanteras enklast genom att du exporterar ut en rapport med personuppgifterna eller om den registrerade själv kan logga in och se sina uppgifter av dina kunder, leverantörer eller anställda. När du exporterat en rapport kan du öppna den i exempelvis excel för vidare hantering. Hur du får ett registerutdrag för respektive kategori av registrerade hittar du här: 

Kunder
Leverantörer
Anställda
Användare
Kontakter i CRM


Radera personuppgifter
Vill du inte längre behandla personuppgifter och vill ta bort den registrerade i programmet finns det olika sätt att gå tillväga för varje kategori av registrerade.

Observera att du inte kan radera en kund eller leverantör som finns där det finns en koppling till en offert, order eller faktura. Alternativet är att radera de fält på kunden eller leverantören som inte behövs och de obligatoriska fälten kan du anonymisera, det vill säga ersätta personuppgifterna med något annat. Tänk på att använda samma tecken på samtliga kunder eller leverantörer, exempelvis XXX.

Hur du tar bort uppgifter eller en registrerade kan du se i följande guider för respektive kategori av registrerade:
Kunder
Leverantörer
Användare
Kontakt i CRM
Konsult
Klient


Att tänka på i behandling av personuppgifter i Fortnox program
Val av utskick för faktura, order och offert