Betala leverantörsfakturor till utlandet

Följ

Leverantörens betaluppgifter
För utlandsbetalningar används i Fortnox BIC och IBAN. IBAN är en internationell standard som fungerar för betalningar Europa och stora delar av världen, tyvärr inte till USA. Ett IBAN-nummer skall alltid inledas med landskoden och innehåller siffror som kontrollerar formatet. BIC-koden kallades tidigare Swiftadress.

Avgiftskod
Avgiftskoden anger vem som ska betala bankens eventuella avgift för en betalning. Avgiftskod används bara vid utlandsbetalningar via bank. Betalningar i Euro med ISO20022/XML/SEPA får alltid delad kostnad. 

Vilken avgiftskod som ska användas för att reglera avgiften när du betalar en leverantörsfaktura väljer du i leverantörsregistret där följande alternativ finns:

  • Avsändaren betalar
  • Delad kostnad (Mottagaren betalar utländska kostnader, innebär att man delar på kostnaden så att avsändaren betalar svenska kostnader och mottagaren betalar utländska kostnader)
  • Mottagaren betalar

 

Ska_rmavbild_2017-05-22_kl__13_30_06.jpg


Landskod och adressuppgifter
För att göra utlandsbetalningar krävs landskod på leverantören som du ställer in genom att välja land under grunduppgifter. För utlandsbetalningar med ISO20022-fil krävs dessutom att adressuppgifterna är ifyllda.

Betala i SEK till utländsk leverantör
Du kan med ISO20022-fil göra en betalning av en leverantörsfaktura i SEK till en utländsk leverantör med Iban. Detta gör du genom att först ange lanskoden till annat än SE eller blankt på leverantören. Skulle leverantören ha både betalinformation för inrikes och utrikes är det alltså landskoden som kan styra att det blir en utrikesbetalning i SEK.


Kreditfakturor
Möjligheten till kreditfakturor är begränsad för utlandsbetalningar. För betalningar med ISO20022-fil är det möjligt att ta med en kreditfaktura om den kan matchas mot en debetfaktura på ett högre belopp. Det kräver alltså att du samtidigt gör en större betalning av leverantörsfaktura till samma leverantör och i samma valuta. För betalningar i Euro (SEPA-betalningar) är det inte möjligt att hantera kreditfakturor med ISO20022-fil.