Avgiftskod

Följ

Avgiftskoden anger vem som ska betala bankens avgift för en betalning. Avgiftskod används bara vid utlandsbetalningar via bank. 

SEPA betalningar får alltid delad kostnad. (Gäller för närvarande via SEB och SEPA betalningar i Euro)

Du kan i ditt leverantörsregister välja vilken avgiftskod som ska reglera avgiften när du betalar en leverantörsfaktura.

  • Avsändaren betalar
  • Delad kostnad (Mottagaren betalar utländska kostnader, innebär att man delar på kostnaden så att avsändaren betalar svenska kostnader och mottagaren betalar utländska kostnader)
  • Mottagaren betalar

 

Ska_rmavbild_2017-05-22_kl__13_30_06.jpg