Skapa slutlön via guide

Att betala ut och summera en slutlön på en anställd kan vara svårt och en tidskrävande uppgift för den löneansvarige på ett företag. I Fortnox Lön kan du via en guide få hjälp med att betala ut en slutlön. Guiden kommer du åt via kalendariet och det är endast den som innehar rollen Administratör i Fortnox Lön som har möjlighet att använda sig av denna funktion.

Guide för slutlön

Inne i kalendariet för en specifik anställd finner du guiden för slutlön via knappen Slutlön.

1.png

Klickar du på den har du där möjlighet att välja att köra guiden för Slutlön.

Slutl_n.PNG

Guiden går de viktiga delarna du behöver summera för att på ett korrekt sätt få ut en slutlön på din/dina anställda. Guiden innehåller 5 olika steg.

Steg 1 - Slutdatum

I det första steget fyller du i den anställdes slutdatum.
Observera att slutdatumet måste ha passerat för att du ska ha möjlighet att gå igenom guiden för Slutlön.

3._Slutlo_n_steg_1.png

Steg 2 - Utbetalningsdag

I nästa steg ska du välja utbetalningsdag för den anställdes slutlön. Som standard kommer programmet föreslå ett utbetalningsdatum som ligger en månad efter det sista lönebeskedet för den anställde.

4._Slutlo_n_steg_2.png

Steg 3 - Semesterersättning

Det tredje steget i guiden behandlar allt som har med semesterersättning att göra för den anställde. Här får du en sammanfattning av kvarvarande betalda, sparade och intjänade dagar och ser värdet för varje dag samt en summering av den totala summan. Förutom denna sammanställning ser du även de semesterinställningar som gäller för den anställde. 
Det finns några val du kan göra i detta steg.

  • Om du vill betala slutlön för semesterersättning.
  • Om du vill betala ut kvarvarande semesterlön.
  • Om du vill betala ut kvarvarande rörligt tillägg.
  • Om du vill korrigera eventuell förskottsskuld.

5-_Slutlo_n_steg_3.png

Steg 4 - Komp- & flextid

Näst sista steget i guiden behandlar det som har med komp- & flextid. Här får du en sammanställning av eventuell kvarvarande komp- & flextid och har möjlighet att bestämma om det ska betalas ut i pengar eller ej.

6._Slutlo_n_steg_4.png

Steg 5 - Sammanfattning

Det sista steget i guiden visar en sammanfattning av bruttolön, skattegrundande, avdragen skatt och vad som betalas ut med datum. Du ser även en förhandsgranskning av lönebeskedet så som det kommer att se ut för den anställde. Det är även i det sista steget som du kan markera att den anställde ej längre ska ingå i semesterberedningen.

3.22_-_Lo_n_-_Semesterberedning_i_slutlo_n_kopia.png

När du väljer att klicka på Slutför i guiden sista steg, sparas lönebeskedet och medföljande semesterberedning och slutlönen för den anställde är därmed reglerad.