Nyheter maj 2017

Följ

Fortnox Bokföring

Läsa in Skatteverket-fil och andra kontotransaktioner i Stäm av konto
Nu förbättrar vi och utökar möjligheterna i Stäm av konto-vyn att läsa in transaktioner för avstämning. Du kan nu läsa in den fil du hämtar från Skatteverkets tjänst Skattekonto, med ändelsen .skv, för att stämma av ditt skattekonto löpande och automatiskt matcha transaktionerna. I och med denna möjlighet så kommer du även kunna läsa in andra semikolonseparerade filer med datum, benämning och belopp som är uppställda likadant, se Stäm av konto för mer information.

Massarbeta leverantörer
För att du enklare ska kunna hålla ditt leverantörsregister uppdaterat och aktuellt samt spara tid, har du nu möjlighet att massaktivera, -inaktivera och -radera leverantörer i ditt leverantörsregister.


Massbearbeta_leveranto_rer.png

Visa summering i olika valutor i leverantörsfakturalistan
Med denna funktion blir det enklare att läsa och beräkna summan av leverantörsfakturor i olika valutor, för att ha koll på kommande betalningar. Det underlättar även översikten gällande historiska betalningar i olika valutor. Du kommer åt denna information via en länk, längst ner till vänster, i leverantörsfakturalistan som öppnar en pop-up med indelning av Summa SEK för de som är markerade i alla valutor och innehåller både summa och saldo.

Fo_rdelning_olika_valutor_levfakturor.png

Fo_rdelning_i_olika_valutor.png

Koppla bild med kortkommando
Nu kan du snabbare och smidigare koppla bilder till leverantörsfakturor, verifikationer, dagskassor och kvitton. Genom att använda dig av kortkommandot Alt + K kommer eventuell bild som visas till höger att kopplas. När bilden är kopplad hamnar markören i  konteringsvyn igen. (Stöds tyvärr ej i Internet Explorer.)

Kortkommando för att kopiera verifikation och leverantörsfaktura
För att på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt hantera stora mängder data kan du nu utifrån verifikations- och leverantörsfakturavyn samt via verifikationslistan och leverantörsfakturalistan enkelt kopiera en verifikation eller en leverantörsfaktura. Genom att i använda kortkommandot Alt + C för att kopiera den verifikation eller leverantörsfaktura du står inne på, skapas en ny likadan sådan.
För att kopiera via snabbkommandot i verifikationslistan behöver du använda tabbtangenten så att den verifikation som du ska kopiera är markerad, innan du använder Alt + C.
För att kopiera via snabbkommandot i leverantörsfakturalistan markerar du den leverantörsfaktura du ska kopiera, innan du använder Alt + C.

 

Visa kontosaldo för attestant i Leverantörsfakturaattest
Leverantörsfakturaattest får ytterligare förbättringar som ger möjligheten att via behörigheter styra vilka som ska kunna få se kontosaldon. Genom att ta bort denna behörighet kan du låta anställda eller externa, till exempel projektledare, attestera leverantörsfakturor i Fortnox utan att låta dem se företagshemlig information såsom kontosaldon men ändå visa den generellt. 

Levfakturaattest._Visa_kontosaldo.png

Söka på beloppsintervaller i sök belopp
I fliken Sök belopp i Fortnox Bokföring har du nu också möjlighet att söka efter intervall av belopp genom att ange belopp  från och med och till och med separerat med bindestreck. 

Fo_rba_ttring_i_So_k_belopp.png


Söka på aktuell utredare
För attestanter med Bokföring eller Bokföring Attest & Läs licens går det nu att enkelt hitta vilka leverantörsfakturor som är under utredning på vem. Detta är perfekt för en attestant med många fakturor och utredningar eller administratörer som vill säkerhetsställa att leverantörsfakturorna kommer vidare.

Uto_kad_so_kning_-_aktuell_utredare.png


 

Fortnox Lön

Rapport lönekartläggning (Denna funktion finns endast i Fortnox Lön Plus)
Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år. Arbetsgivare med minst tio anställda ska även dokumentera arbetet med kartläggningen. Syftet med dessa årliga lönekartläggningar är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män.

I Fortnox Lön Plus finns nu rapporten Lönekartläggning som hämtar de uppgifter som går att få ut från Fortnox för lönekartläggningen som företagen ska göra. De uppgifter som man får ut är följande:

 • Kategori
 • Antal kvinnor
 • Antal män
 • Andel kvinnor %
 • Total antal
 • Medellön kvinnor
 • Medellön män
 • Medellön alla
 • Kvinnors lön i % av mäns
 • Lägsta lön kvinnor
 • Lägsta lön män
 • Högsta lön kvinnor
 • Högsta lön män

Lo_nekartla_ggning.png

Funktion för slutlön
Att betala ut och summera en slutlön på en anställd kan vara svårt och en krävande uppgift för den löneansvarige på ett företag. För att förenkla och förbättra detta finns nu möjligheten att i både Fortnox Lön och Fortnox Lön Plus via en guide få hjälp med att betala ut en slutlön. Guiden kommer du åt via kalendariet och det är endast den som innehar rollen Administratör i Fortnox Lön och Fortnox Lön Plus som har möjlighet att använda sig av denna funktion.

Gudie_slutlo_n_steg_3.png

Kunna låsa period för anställda med Personlig Lön
Det är nu möjligt att spärra så att anställda med Personlig Lön inte kan ändra på perioder som är överförda till lön. Inställningen görs under Inställningar - Lön - Personlig Lön - Tillåt registrering på dagar som är överförda till lön.

personlig_lo_n.png

Personlig inställning för lönebesked på Svenska/Engelska
Det går nu att ställa in språk på den anställde för utskrifter. Detta görs under Register - Personal - Personalkort flik Personaluppgifter - Språk på. Det går att välja på svenska och engelska.

lo_nebesked_pa__sve_eller_eng.png

KU 2017 ändringar
Fortnox Lön är uppdaterat med förändringar i redovisningen av KU för inkomståret 2017.
Den 5 april öppnade inlämningen av kontrolluppgifter för inkomstår 2017 hos Skatteverket. Senast den 31 januari 2018 ska kontrolluppgifterna för inkomstår 2017 vara inlämnade.

Utskrift av Fora tidigare år
Forarapporterna är nu sparade en lista så att man kan de år man skapar rapporten för sparas. På så sätt kan man enkelt gå tillbaka till utskriften för ett tidigare år utan att behöva skapa om rapporten.

 

Fortnox Fakturering

Förbättring i utökad sökning
Den utökade sökningen för order, offerter och fakturor har uppdaterats och fått fler sökkriterier för att göra det möjligt att på ett bättre sätt söka efter specifika dokument baserat på flera olika parametrar. 

Uto_kad_so_kning_Fakturalista.png

GLN & GLN för leverans via API
I kundregistret finns det fält för GLN och GLN för leverans. Dessa finns nu tillgängliga att komma åt via API för integrationer och integratörer.