Fortnox Användarstöd

Påminnelseservice

Har dina fakturor förfallit utan betalning kan vi hjälpa dig med att driva in din fordran. När dina kunder betalat bokförs inbetalningarna med automatik. 

Skicka fakturan med Påminnelseservice

Gå till menyn Fakturering - Kundfakturor och markera en förfallen faktura som ej är skickad med Fortnox Fakturatjänster. Längst ner i högra hörnet väljer du faktureringssätt Påminnelseservice, ett distributionssätt och klicka sedan på knappen Skicka. Samma val och knapp finns även inne på en specifik faktura, längst ner till höger.

faktureringss_tt-p_minnelseservice.jpg

Du kommer då att få ett meddelande att fakturan är godkänd och kommer att hanteras av Fortnox Finans.

I fakturalistan ser du vilka fakturor som du skickat med Påminnelseservice. Dessa har dels fått ett nytt OCR-nummer, och har dels fått med en knapp i form av en domarklubba längst ut till höger på fakturaraden. Klickar du på domarklubban hittar du mer information om fakturan och dess indrivningsstatus. Detta kan du läsa mer om på sidan om Fakturaflödet från och med steg 4.

Klubban.png

 

Hantering av fakturor skickade med Påminnelseservice

En faktura som skickas med Påminnelseservice hanteras på samma sätt som en faktura som skickats med Fakturaservice, med skillnaden att fakturan skickas med Påminnelseservice efter att den har förfallit. Under Fakturaservice kan du läsa mer om hur hanteringen ser ut efter att fakturan skickats.