Transaktionstyper på ditt klientmedelskonto

Följ

Varje helgfri vardag gör Nox Finans in- och utbetalningar. När din kund betalar fakturan betalar Nox Finans ut pengarna till dig. Inbetalningen bokförs på de konto du valt i inställningarna. För att se hur Nox Finans bokfört inbetalningen går du in under bilden längst ut till höger. 

ladda_ned3.png

När Nox Finans fakturerar dig för t.ex fakturaservice drar Nox Finans det i klientmedelskontot. Vad fakturan gäller kan ni se under bilden längst ut till höger.

ladda_ned4.png