Nyheter April 2017 Digital Byrå

Följ

Avslutade pling-tjänster
När en digital tjänst avslutas upphör den också att uppdateras via händelser i klienten. För att göra detta tydligare kommer tjänsten att märkas med Avslutad istället för antal när den har passerat sitt slutdatum.

AvslutadDigital.png

Visa aktiviteter för digitala tjänster
Då digitala tjänster skapar upp flera aktiviteter per tjänst har vi kompletterat dessa tjänster med information om vilka aktiviteter de innehåller.

Tja_nstensAktiviteter.png

Egen tjänst på löneadministration och inkomstdeklaration
Det går nu att skapa egna tjänster under löneadministration och inkomstdeklaration.

EgenTja_nst.png

Spara information om klient
I fältet klientinformation går det att ange egen information om klienten.

Klientinformation.png

Möjlighet att välja bolagsform för klient
För de fall då klientens bolagsform ej går att avgöra med hjälp av klientens organisationsnummer går det nu att manuellt justera bolagsformen i Digital Byrå.
Bolagsformen används i Digital Byrå för att räkna ut leveransdatum som baseras på regelverk för bolagsform.
En ändring av bolagsformen uppdaterar ej redan skapade tjänster utan tjänster som påverkas av bolagsform behöver skapas upp på nytt för att aktiviteter ska få rätt leveransdatum.

Bolagsform.png

Ändra och ta bort slutdatum på tjänst
Det går nu att flytta fram eller helt ta bort ett angett slutdatum på tjänst. Tidigare har det endast gått att tidigarelägga ett angett slutdatum. När ett slutdatum flyttas fram eller tas bort skapas aktiviteter upp på nytt för tjänsten.