Vad händer om det är fel adress?

Felaktig adress post
Om du har valt att en faktura ska skickas via post och du har skrivit in fel adress på kundkortet så kommer returen på originalfakturan till dig. Det du då bör göra är att kreditera fakturan (glöm ej att skicka även krediten genom Fortnox Finans så att fakturan stängs), uppdatera kundkortet och skapa en ny faktura.

Om du inte gör detta och det går ut påminnelse till din kund kommer returen på påminnelsen att komma till Fortnox Finans. Du får då ett mejl av oss om att du måste uppdatera adressen under Fakturering - Fortnox Finans - Åtgärd krävs. Då du gör detta uppdateras adressen på kundkortet och samtidigt går påminnelsen ut som brev igen, till den rätta adressen.

Gör du inte detta och även ett inkassokrav går ut till den felaktiga adressen går även detta i retur till Fortnox Finans och du får återigen ett mejl om att adressen behöver uppdateras.
Observera att det ju är Postnord/Bring som delar ut breven och det kan ta olika lång tid till ett brev med felaktig adress kommer i retur. I vissa fall kan det också vara så att ett brev med felaktig adress blir utdelat till rätt mottagare, fast mer eller mindre försenat.

Felaktig e-postadress
Om du har valt att fakturan ska skickas via e-post och det är en ogiltig e-postadress får Fortnox Finans ett meddelande och kommer kontakta dig för att se om det finns en annan adress eller om fakturan ska skickas via brev istället. Observera att Fortnox Finans e-postsystem omöjligt kan känna av om det är rätt mottagaradress som ligger inne. Det systemet känner av är om det är en befintlig e-postadress.
E-post är mer spårbart då vi kan se om e-posten nått kunden, samt om och hur många gånger kunden öppnat det.