Utbetalningar via BGMAX fil

När du skickar dina fakturor via Fortnox Finans bokförs inbetalningarna med automatik på de konton du valt i inställningarna. Under fliken Kontoutdrag ser du händelserna på ditt klientmedelskonto hos Fortnox Finans och när en inbetalning gjorts skapas först en verifikation som visar hur pengarna inkommit till ditt klientmedelskonto. 

Kontering vid inbetalning till ditt klientmedelskonto:

Konto

Debet Kredit
2811 1000  
1510 1000  

(Obs! Vilka konton som används beror på dina inställningar)

 

När pengarna sedan betalas ut till ditt bankkonto kommer en till verifikation att skapas med följande kontering. 

Kontering vid utbetalning till ditt bankkonto:

Konto Debet Kredit
2811 1000  
1510 1000  

(Obs! Vilka konton som används beror på dina inställningar.)

Så fort pengarna har inkommit till ditt klientmedelskonto kommer fakturorna automatiskt att bokföras som betalda, du behöver alltså inte själv göra denna avprickning. När vi betalar ut pengarna till ditt bankkonto kommer samtliga fakturor som betalats att summeras och betalas ut som en post. Om du till exempel har fått betalt för tre av de fakturor som du skickat via Fortnox Finans kommer dessa alltså att betalas ut som en klumpsumma till ditt bankkonto. Du behöver således inte själv göra någon avprickning av de fakturor som betalats. 


Fortnox Finans i kombination med återrapporteringsfiler från banken
Skulle du inte skicka samtliga fakturor via Fortnox Finans kan du använda dig av återrapporteringsfiler (Bg Max/Total IN) från banken för att på ett smidigt sätt kunna bokföra de kundinbetalningar som görs.

När du läser in en återrapporteringsfil kommer den även att innehålla den inbetalning som gjorts för de fakturor som skickats via Fortnox Finans. Denna post kommer däremot inte att kunna kopplas mot någon faktura då vi slagit samman flera fakturor till en inbetalningspost i filen.

För att inbetalningarna på de fakturor som skickats via Fortnox Finans inte ska bokföras dubbelt rekommenderar vi att du ändrar konto för "Bankkonto" i inställningarna för Fortnox Finans. Istället för att använda t.ex. 1930 som bankkonto anger du ett så kallat obs-konto, se bild nedan.


Utbetalningar_via_BGMAX_fil_2.png

Det innebär att verifikationen som skapas när vi för över pengarna från ditt klientmedelskonto till ditt bankkonto istället kommer att se ut såhär: 
Kontering vid utbetalning till ditt bankkonto:

Konto Debet Kredit
2811 1000  
1510 1000  

(Obs! Vilka konton som används beror på dina inställningar.)

När du sedan läser in återrapporteringsfilen från banken kommer du behöva göra en bortskrivning på insättningen från Fortnox Finans. Du klickar då på B:et längst ut till höger på raden.

2.png

Då öppnas nedanstående ruta och du fyller då i samma konto som du angivit för "Bankkonto" i inställningarna. Spara bortskrivningen och bokför sedan återrapporteringsfilen som vanligt.

Bortskrivning_av_Nox_Finans.png

När du bokfört betalningen kommer en verifikation att skapas som innebär att beloppet flyttas från ditt obs-konto till ditt konto för inbetalningar. På detta sätt undviker du att betalningarna bokförs dubbelt.

Kontering vid bortskrivning genom bokföring av återrapporteringsfil:

Konto Debet Kredit
2999 1000  
1930 1000  

(Obs! Vilka konton som används beror på dina inställningar.)


Ett annat alternativ är att du i inställningarna för Fortnox Finans väljer att utbetalningarna från ditt klientmedelskonto ska göras direkt till ditt bankkonto istället för att de görs via Bankgirot eller Plusgirot. Det innebär nämligen att du inte kommer få med de fakturor som betalats via Fortnox Finans i återrapporteringsfilen.

Klicka på inställningarna uppe i programmets högra hörn och öppna blocket för "Fortnox Finans - Bank- och Bokföringsinställningar". Ange din bank och i menyn för kontotyp väljer du "Bankkonto". Observera att du behöver fylla i både ditt clearingnummer och ditt bankkontonummer i fältet "Kontonummer". Använder du Swedbank och har fem siffror i dittclearingnummer ska du enbart ange fyra siffror innan ditt kontonummer, den sista siffran i clearingnummret tar du alltså inte med.

Utbetalningar_via_BGMAX_fil_4.png

Däremot rekommenderar vi att du istället använder dig utav alternativet där utbetalningen från ditt klientmedelskonto först bokförs på ett obs-konto. Detta eftersom vi inte gör några utbetalningar till ditt bankkonto på helgdagar och då innebär det första alternativet att inbetalningen bokförs först när pengarna har kommit in på ditt konto.