Övertrassering av belåning i Fortnox Finans

Att er belåning är övertrasserad kan bero på många saker, men det grundar sig alltid i att något oförutsett har hänt med era belånade fakturor och att vi inte längre anser att dem är dugliga som säkerhet för ett lån. Det kan t.ex ske genom att era fakturor har blivit krediterade, regress skett, återkallade eller blivit bestriden av gäldenären.
Om det är så att ni har en skuld till oss som är större än er aktiva belåning innebär detta att er belåning är övertrasserad. Detta betyder att även om alla era kunder skulle betala de fakturor som ni har belånat genom oss så räcker inte det för att täcka er skuld.

Tips för att undvika övertrassering
Se alltid till att belåna så stor del av era fakturor som möjligt, även om det överskrider er kreditgräns. Skulle något oförutsett hända med en faktura så finns då alltid tillräckligt belopp belånat för att täcka upp för skulden.