Hur man bokar bort påminnelse/inkasso avgift – och rapporterar inbetalningen till Fortnox Finans

Nedanstående faktura har ett restsaldo som ska skrivas bort och samtidigt rapportera till Fortnox Finans att fakturan är slutbetald.

Bild_1.jpg

Gå in på fakturan och tryck på fliken Inbetalningar. I fältet för Ny inbetalning visas restsaldot under Ny Inbetalning. Vid Betalt Sek ska du skriva 0 kr och tryck sedan på B. B står för Bortskrivning.

Bild_2.jpg


I rutan Konto/Avvikelser skriver du det konto som du ska skriva bort restskulden mot. Tryck på Spara.

Bild_3.jpg

Du kommer nu tillbaka till föregående vy, (se nästa bild)

Bild_4.jpg

 

Eftersom det inte skett någon inbetalning spelar det inte någon roll vilket konto som man väljer här. Det sker ingen transaktion mot detta konto. Det är det kontot som ligger förvalt i dina bank- och bokföringsinställningar, i detta fall har vi valt bankgiro (1930) och tryck därefter på Bokför.

Verifikatet som skapas är en kreditering mot det konto du valt.

 Bild_5.jpg


Nästa steg blir rutan rapportera inbetalning till Fortnox Finans.

Det belopp som står i Saldo Sek ska fyllas i vid Inbetalt. Saldo efter ska bli 0 kr och sedan trycker du på Rapportera.

Bild_6.png

Fakturan är nu slutreglerad hos Fortnox Finans:

Bild_7.png