Organisationsnummer eller personnummer saknas

m du har skapat en faktura utan organisations- eller personnummer kommer du att få en varning då du skickar fakturan, men det går att skicka den. Undantaget är om du säljer eller belånar dina fakturor, då krävs alltid organisations- eller personnummer.

Om din kund sedan inte betalar i tid går det ut en påminnelse, men vi kan inte skicka ut ett inkassokrav utan organisations- eller personnummer. Därför kommer du att få en notifiering om att detta måste kompletteras för att fakturan ska kunna gå vidare i processen.

Så här gör du för att åtgärda det: