Nox Finans - Öppna fakturor

Följ

Klickar du på Nox Finans i menyn kommer du direkt till fliken Fakturor, här hittar du alla fakturor som du skickat via Nox Finans men som inte blivit slutbetalda. Så fort fakturorna blir slutbetalda kommer de enbart att synas i din fakturalista under menyn Kundfakturor.
Vill du se vilken status de fakturor som du skickat via Nox Finans har går du alltså till fliken Fakturor. I kolumnen "Nästa händelse" ser du vad som är nästa steg i hanteringen och när det kommer att inträffa, t.ex. när en faktura går vidare till inkasso.

Status genom färgmarkering
Som du ser har fakturorna olika status och därmed olika färg. De vita fakturorna är de som skickats via Nox Finans men som inte betalats. De gula fakturorna har förfallit och påminnelse har skickats till din kund. De orange fakturorna har hamnat hos inkasso då din kund ännu inte betalat. När fakturorna hamnat hos inkasso görs en kreditbedömning för att avgöra om vi ska begära betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om kreditbedömningen visar att kunden inte är kreditvärdig kommer fakturan inte gå vidare till Kronofogden utan istället hamna under bevakning hos Nox Finans. Det innebär att vi bevakar din kund för att se om någon uppgift ändras, t.ex. inkomstuppgifter. Ändras kundens inkomst gör vi en bedömning om vi ska begära betalningsföreläggande eller fortsätta bevakningen.

Hantera faktura hos Nox Finans
Klickar du på ikonen som ser ut som en klubba ute till höger på fakturaraden får du mer information om fakturan och kan även välja om du vill pausa eller återkalla fakturan från Nox Finans. Har din kund betalat in direkt till dig kan du även rapportera inbetalningen här.


Skriv ut fakturakopia
Vill du skriva ut en fakturakopia klickar du på bildsymbolen längst ut till höger på fakturaraden.

1.JPG