Moms på avgifter

Följ

Avgifter från Nox Finans:
Nox Finans drar automatiskt dagligen uppkomna avgifter från dina klientmedel. Avgifterna samlas oftast på en rad som är sammankopplad med en faktura i PDF-format som detaljerat visar kostnaderna som uppstått. Avgifterna bokförs automatiskt på samma sätt som inbetalningar och utbetalningar.

Påminnelse och inkassoavgifter:
Uppkomna intäkter för påminnelse och inkassoavgifter tillfaller enligt användaravtalet och prislistan Nox Finans och blir inte någon kostnad för fakturautställaren (klienten) eftersom avgiften redan är inbetald till Nox Finans av gäldenären (kunden).

Skatteverket ser dock en påminnelseavgift som är indriven av ett externt bolag (Nox Finans) som en momsfri intäkt till klienten. Nox Finans måste därför skapa en avgift på motsvarande belopp till klienten, och på denna avgift skall moms läggas till. Det innebär att vi på avgiftsfakturan redovisar först en kostnad på t.ex 60 kronor + moms, dvs 72,50 och sedan redovisar vi en momsfri intäkt för klienten på 60 kronor. Skillnaden i avgift som kommer att dras från klientens klientmedelskonto är 12,50 som är moms som är avdragsgill för klienter som är momsregistrerade. Förfarandet innebär därför ingen kostnad för klienten, men klienten får ligga ute med momsbeloppet till nästa momsdeklaration är rapporterad.
I redovisningen redovisar Nox Finans denna transaktion som:

 

  Debet Kredit
Kontoavgifter 60,00  
Ingående moms 12,50  
Kontoavgifter 60,00  
Klientmedelskonto 12,50