Fortnox Användarstöd

Moms på avgifter

Avgifter från Fortnox Finans:
Fortnox Finans drar automatiskt dagligen uppkomna avgifter från dina klientmedel. Avgifterna samlas oftast på en rad som är sammankopplad med en faktura i PDF-format som detaljerat visar kostnaderna som uppstått. Avgifterna bokförs automatiskt på samma sätt som inbetalningar och utbetalningar.

Påminnelse och inkassoavgifter:
Uppkomna intäkter för påminnelse och inkassoavgifter tillfaller enligt användaravtalet och prislistan Fortnox Finans och blir inte någon kostnad för fakturautställaren (klienten) eftersom avgiften redan är inbetald till Fortnox Finans av gäldenären (kunden).

Skatteverket ser dock en påminnelseavgift som är indriven av ett externt bolag (Fortnox Finans) som en momsfri intäkt till klienten. Fortnox Finans måste därför skapa en avgift på motsvarande belopp till klienten, och på denna avgift skall moms läggas till. Det innebär att vi på avgiftsfakturan redovisar först en kostnad på t.ex 60 kronor + moms, dvs 75 kr och sedan redovisar vi på samma kostnadskonto för klienten på 60 kronor, så att det blir kostnadsneutralt. Skillnaden i avgift som kommer att dras från klientens klientmedelskonto är 15 kr som är moms som är avdragsgill för klienter som är momsregistrerade. Förfarandet innebär därför ingen kostnad för klienten, men klienten får ligga ute med momsbeloppet till nästa momsdeklaration är rapporterad.
I redovisningen redovisar Fortnox Finans denna transaktion som:

 

  Debet Kredit
Kontoavgifter 60,00  
Ingående moms 15,00  
Kontoavgifter   60,00
Klientmedelskonto   15,00