Om en faktura nekas för finansiering

Som en del av Fortnox Finans säkerhetsprocess gör vi stickprovskontroller där vi kontaktar fakturamottagaren för en del av de utställda finansierade fakturorna för att stämma av att allt stämmer. Vilka fakturor som kontrollen görs på bestäms enligt en regelmotor och kontrollerna är tätare då man som klient precis börjat belåna och glesar sedan ut.
Att en faktura inte har gått igenom för finansiering kan oftast bero på att vi inte lyckats nå din kund eller att de inte känner igen att de väntar en faktura från dig då nekas fakturan för finansiering genom Fortnox Finans. Vad som då händer med fakturan beror på vilket val du har gjort under Inställningar - Fakturering - Fortnox Finans - Factoring.

Ska_rmavbild_2017-03-21_kl._10.01.12.png


Här kan du se vilket val som är gjort, och ändra vad du vill ska hända med fakturan om den inte blir beviljad för finansiering.

Om_en_faktura_nekas_f_r_finansiering.png

  • Om du väljer “Alltid” kommer dina fakturor alltid att skickas ut till dina kunder och du får era pengar då kunden betalar fakturan.
  • Om du väljer “Fråga först” kommer du vid nekad finansiering få frågan om du då vill att vi skickar ut fakturan med fakturaservice eller om du inte vill att vi skickar ut den alls. Detta väljer du under Fakturering - Fortnox Finans - Åtgärd krävs.
  • Om du väljer “Aldrig” händer ingenting med fakturan om den nekas hos Fortnox Finans, då får du hantera den manuellt.