När rapporterar Nox Finans dagens betalningar

Följ

Nox Finans avrapporterar varje dag innan alla inbetalningar som har kommit in på vårt konto och som kan matchas. Inbetalningar från utlandet samt inbetalningar med icke korrekta referenser kan dröja lite längre.

Du kan i realtid se när vi har rapporterat inbetalningar för dina fakturor genom att gå in i Fortnox under Fakturering - Nox Finans - Kontoutdrag.

1.png