Exempel på hur en kundfaktura från Nox Finans ser ut

Följ

När du använder Nox Finans för att hantera din kundreskontra används en standardmall som Nox Finans har utformat.


Fakturamallen innehåller en OCR-avi för att dina kunder skall ange korrekta uppgifter när de betalar till Nox Finans.


För att lägga till din egna logotyp kostnadsfritt behöver du kontakta oss på support@noxfinans.se och skicka med din logotyp som en jpeg fil. Vill du ha den i färg kostar detta 1 kr extra per utskick.

Exempel på utseende för standardmallen: