Kund har betalat till er men angivit fel referens

Om din kund har betalat till Fortnox Finans men angivit en felaktig referens så behöver Fortnox Finans få korrekt information för att identifiera betalningen.
Be din kund skicka ett e-post till Fortnox Finans med:

  • Från konto 
  • Betalningsdatum 
  • Belopp 
  • Angiven referens 
  • OCR-nummer på fakturan

Fortnox Finans behöver även instruktioner om vi skall betala tillbaka till gäldenären eller om vi skall matcha inbetalningen mot fakturan. Fortnox Finans får endast betala ut beloppet direkt till leverantören om gäldenären inkommer med ett skriftligt godkännande.