Kund har betalat till er men angivit fel referens

Följ

Om din kund har betalat till Nox Finans men angivit en felaktig referens så behöver Nox Finans få korrekt information för att identifiera betalningen.
Be din kund skicka ett e-post till Nox Finans med:

  • Från konto 
  • Betalningsdatum 
  • Belopp 
  • Angiven referens 
  • OCR-nummer på fakturan

Nox Finans behöver även instruktioner om vi skall betala tillbaka till gäldenären eller om vi skall matcha inbetalningen mot fakturan. Nox Finans får endast betala ut beloppet direkt till leverantören om gäldenären inkommer med ett skriftligt godkännande.