Inställningar - Nox Finans

Följ

Under Inställningar hittar du, efter att du aktiverat Nox Finans, en egen meny för Nox Finans. Här kan du göra eventuella ändringar. De val du angav när du aktiverade Nox Finans hittar du alltså under inställningarna uppe i programmets högra hörn.

Inst_nox.PNG 

Du kan ändra kontaktuppgifter och bankuppgifter om du vill. Tänk dock på att ändringar kan påverka, eller försena, utbetalningar till ditt bankkonto om du har fakturor hos Nox Finans, som dina kunder inte har betalat.
Under rubriken Bokföring hittar du förslag på vilka konton du ska använda dig av. Du kan byta till konton som passar din verksamhet bättre. Om något av de föreslagna kontona inte kan användas bör du kontrollera med din redovisningsbyrå vilka konton som lämpar sig bäst för din verksamhet.

bokfo_ring.JPG 

Under rubriken Fakturor hanterade av Nox Finans anger du, baserat på dina betalningsvillkor, vilken av Nox Finans tjänster du vill använda dig av. För tjänsten fakturaservice rekommenderar vi att du använder ett betalningsvillkor på minst 10 dagar.

betalningsvillkor.JPG 


För att lägga till andra betalningsvillkor än de förvalda går du in under betalningsvillkor, skriver in vilken kod betalningsvillkoret ska ha och hur många dagar det ska innefatta och trycker på spara. Sen går du ner i denna vyn igen och då ska det nya betalningsvillkoret finnas i listan och då väljer du påminnelseservice eller fakturaservice.

Under Påminnelsehantering anger du för vilka händelser du vill att vi meddelar dig tre dagar innan vi går vidare i processen. För de händelser du väljer “Ja” kommer vi att skicka ut e-post till den e-postadressen du angivit i inställningarna.

Notifieringsinsta_llningarna.JPG