Fortnox Användarstöd

Behörighet för fakturering via Fortnox Fakturatjänster

För att en användare ska kunna skicka fakturor via Fortnox Finans faktura - eller påminnelseservice måste användaren ha behörighet att göra detta. Behörighet delas ut av respektive företags administratör. För att kontrollera om personen har behörighet så börja med att gå in på Administrera användare under Inställningar.

Beh_righet_1.png 

Gå därefter in i Fakturering för den användare som ska kunna skicka genom Fortnox Finans.

Beh_righet_2.png 

Klicka därefter i så att användaren har behörighet att göra det den ska kunna göra och klicka Spara.

Beh_righet_3.png