Fortnox Användarstöd

Avgiftstyper belånade fakturor


Fakturaavgift - Avgiften för att skicka fakturan. För närvarande 14,90 kr per faktura.

Factoringavgift - Avgiften för att finansiera fakturan. Räknas ut (kapitalbelopp * 70 % * X%), där kapitalbeloppet är fakturabeloppet, 70% är summan du får ut för din belåning och X är den procentsats du har i ditt avtal att du betalar.

Ett exempel: Om du belånar en faktura på 10 000 kr och har 3% i avgift kostar det dig 10 000 kr * 0,7 * 0,03 = 210 kr

Utökad factoringränta - Avgiften du betalar om obetalda belånade fakturor förfallit. Påförs dagligen och räknas ut (kapitalbelopp * 70% * X + 0,25% / 30), d v s motsvarande procent som factoringavgiften plus regressränta, fast delat med 30 eftersom den påförs för varje dags försening.

Ett exempel: Om du har en belånad faktura på 10 000 kr som förfallit och har 3% i avgift kostar det dig 10 000 kr * 0,7 * (0,0325/30) = 7,58 kr per dag

Övertrasseringsränta - Ränta som påförs om din belåning blir övertrasserad, alltså att du har mer i lån än vad du har säkerhet för i form av belånade kundfakturor. Påförs dagligen och räknas ut (övertrasserat belopp *(X + 0,25)% / 30), d v s motsvarande procent som factoringavgiften plus regressränta, fast delat med 30 eftersom den påförs för varje dags övertrassering

Ett exempel: Om belåningen är övertrasserad med 5 000 kr och har en factoringavgift på 3 % kostar det 5 000 kr * (0,0325/30) = 5,42 kr per dag.