Automatisk bokföring av inbetalningar

Följ

När du skickar fakturor via Nox Finans kommer dina kunder att betala till Nox Finans bankgironummer. Du ser när dina kunder betalat genom kontoutdraget för ditt klientmedelskonto. Varje dag betalar vi ut beloppet till det bankkontonummer som du angivit i inställningarna.

Automatisk bokföring av inbetalningar
De inbetalningar som görs till ditt klientmedelskonto bokförs automatiskt utefter de konton som du angivit i inställningarna. Du slipper alltså arbetet med att pricka av de fakturor som blivit betalda. Klickar du på "Nox Finans" i menyn kommer du direkt till fliken Öppna fakturor och kan smidigt se vilka fakturor som ännu inte betalats.
Även de utbetalningar som görs från ditt klientmedelskonto till ditt bankkonto bokförs med automatik. Klickar du på fliken Kontoutdrag ser du alla händelser på ditt klientmedelskonto. Längst ut till höger hittar du även länkar till de verifikationer som skapats.

Kontoutdrag__2_.PNG


Inbetalningar av påminnelsefakturor
Har du använt dig av tjänsten Påminnelseservice för att skicka påminnelser genom Nox Finans fungerar inbetalningsrutinen på samma sätt. Vilket innebär att din kund får en påminnelse som innehåller information om att han/hon ska betala förfallet belopp plus avgifter till bankgironumret hos Nox Finans. Kunden bortser alltså från originalfakturan då vi tar över fordran.
När kunden betalat får du betalt för fakturans originalbelopp medan vi får betalt för påminnelseavgift och eventuella ytterligare avgifter t.ex. inkassoavgift. Varje dag betalar vi ut beloppet till det bankkontonummer som du angivit i inställningarna. Även denna transaktion bokförs med automatik.