Automatisk bokföring av inbetalningar

När du skickar fakturor via Fortnox Finans kommer dina kunder att betala till Fortnox Finans bankgironummer. Du ser när dina kunder betalat genom kontoutdraget för ditt klientmedelskonto. Varje dag betalar vi ut beloppet till det bankkontonummer som du angivit i inställningarna.

Automatisk bokföring av inbetalningar
De inbetalningar som görs till ditt klientmedelskonto bokförs automatiskt utefter de konton som du angivit i inställningarna. Du slipper alltså arbetet med att pricka av de fakturor som blivit betalda. Klickar du på "Fortnox Finans" i menyn kommer du direkt till fliken Öppna fakturor och kan smidigt se vilka fakturor som ännu inte betalats.
Även de utbetalningar som görs från ditt klientmedelskonto till ditt bankkonto bokförs med automatik. Klickar du på fliken Kontoutdrag ser du alla händelser på ditt klientmedelskonto. Längst ut till höger hittar du även länkar till de verifikationer som skapats.

Automatisk_bokf_ring_av_inbetalningar_1.PNG

Om någon av transaktionerna inte kunde bokföras automatiskt, kommer det att dyka upp en varningstext längst upp på kontoutdraget: 


(Det finns transaktioner som inte är bokförda. Vänligen åtgärda de fel som visas på berörda rader och försök därefter bokföra transaktionerna igen.)


Längst till höger på raden för den eller de aktuella transaktionerna som ej gått att bokföra ser du även en ikon i form av ett utropstecken. Håller du musen över ikonen får du en beskrivning av vad som orsakade felet. Åtgärda det beskrivna felet och klicka sedan på ikonen till höger om utropstecknet på den aktuella transaktionen för att bokföra den igen. När du tryckt på ikonen kommer Fortnox Finans att bokföra transaktionen på nytt och detta kan ta några minuter. Under tiden detta sker går det ej att trycka på ikonen för den specifika transaktionen fler gånger.

Automatisk_bokf_ring_av_inbetalningar_2.png


Inbetalningar av påminnelsefakturor
Har du använt dig av tjänsten Påminnelseservice för att skicka påminnelser genom Fortnox Finans fungerar inbetalningsrutinen på samma sätt. Vilket innebär att din kund får en påminnelse som innehåller information om att han/hon ska betala förfallet belopp plus avgifter till bankgironumret hos Fortnox Finans. Kunden bortser alltså från originalfakturan då vi tar över fordran.
När kunden betalat får du betalt för fakturans originalbelopp medan vi får betalt för påminnelseavgift och eventuella ytterligare avgifter t.ex. inkassoavgift. Varje dag betalar vi ut beloppet till det bankkontonummer som du angivit i inställningarna. Även denna transaktion bokförs med automatik.