Fortnox Användarstöd

Rapportera SCB Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP)

Undersökningen syftar huvudsakligen till att belysa lönenivåns utveckling för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn. Statistiken används främst vid konjunkturbedömningar och som underlag vid analyser av kostnads- och konkurrensutvecklingen i Sverige och inom EU. Undersökningen är månatlig och genomförs på uppdrag av Medlingsinstitutet.

Vill du läsa mer om de olika mätperioderna, klicka här: SCB - KLP

 

Inställningar

För det första behöver du gå igenom inställningarna och fylla i all nödvändig information. Inställningarna hittar du längst upp till höger i programmet och sedan väljer du blocket Statistik.

 

klp1.PNG

 

1. Ange företagets Arbetsställenummer. Om det är någon anställd som skulle ha ett avvikande går det att ange detta på den anställde i Personalregistret.

2. Aktivera att företaget ska rapportera till SCB Konjunkturstatistik (KLP)

 

Personalinställningar

Du behöver också gå igenom de anställdas inställningar för statistiken. Detta gör du genom att klicka på Register uppe till höger i programmet och sedan Personal. På dina anställda är det under fliken Rapportering som du finner inställningarna.

 

klp2.PNG

 

1. Gemensamma inställningar för samtlig statistikrapportering anges under Statistik
- Om den anställde skulle ha ett avvikande CFAR-nummer anges det här
- Ange den anställdes Yrkeskod (SSYK 2012)
- Ange om den anställde har Helglön
- Ange den anställdes Arbetstidsart. Det finns följande att välja i dropdown

  • Dagarbete
  • Tvåskift
  • Intermittent/diskontinuerligt treskift
  • Kontinuerligt treskift
  • Underjordsarbete
  • Ständigt nattskift
  • Övriga skiftformer 


2. I inställningarna för SCB Konjunkturstatistik (KLP) kan du välja JA/NEJ. Om du anger JA kommer den anställde att vara med i statistikrapporteringen.

 

Rapportering

För att göra rapporteringen av SCB Konjunkturstatistik i Fortnox Lön går du in under fliken Statistik och väljer sedan SCB Konjunkturstatistik

1. Klicka på knappen Skapa ny.

2. I rutan som öppnas väljer du vilken månad du vill rapportera för och klickar sedan på Skapa.

3. I listläget ser du månaden statistiken är skapad.

 

klp3.PNG

 

4. Dubbelklicka på raden. Du ser då den information som gäller för månaden.

 

klp4.PNG

 

5. I listläget har du möjlighet att radera en skapad månad.
6. Markera den månad du vill ha med i rapporteringen
7. Klicka sedan på Skriv ut längst ner till höger.
8. Vill du skapa en fil med din rapportering, väljer du att klicka på Skapa fil. Den fil som skapas kan du sedan använda för att rapportera in statistiken elektroniskt på SCBs hemsida.