Lön Plus - Rapportera SCB Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP)

Följ

Obs! Denna funktion finns endast i programversionen Fortnox Lön Plus

Undersökningen syftar huvudsakligen till att belysa lönenivåns utveckling för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn. Statistiken används främst vid konjunkturbedömningar och som underlag vid analyser av kostnads- och konkurrensutvecklingen i Sverige och inom EU. Undersökningen är månatlig och genomförs på uppdrag av Medlingsinstitutet.

Vill du läsa mer om de olika mätperioderna, klicka här.

 

Hur gör du i Fortnox?


Inställningar
För det första behöver du gå igenom inställningarna och fylla i all nödvändig information. Inställningarna hittar du längst upp till höger i programmet och sedan väljer du att öppna upp blocket Statistik.

Bild_1_la_nk_2.png

1. Ange företagets CFAR-nummer. Om det är någon anställd som skulle ha ett avvikande går det att ange detta på den anställde i Personalregistret.

2. Aktiverar att  företaget ska rapportera till SCB Konjunkturstatistik (KLP)Personalinställningar
Du behöver också gå igenom de anställdas inställningar för statistiken. Detta gör du genom att klicka på Register uppe till höger i programmet och sedan välja Personal. På dina anställda är det under fliken Rapportering som du finner inställningarna.

Bild_2_la_nk_2.png

1. Gemensamma inställningar för samtlig statistikrapportering anges under Statistik
- Om den anställde skulle ha ett avvikande CFAR-nummer anges det här
- Ange den anställdes Yrkeskod (SSYK 2012)
- Ange om den anställde har Helglön
- Ange den anställdes Arbetstidsart. Det finns följande att välja i dropdown

  • Dagarbete
  • Tvåskift
  • Intermittent/diskontinuerligt treskift
  • Kontinuerligt treskift
  • Underjordsarbete
  • Ständigt nattskift
  • Övriga skiftformer 


2. I inställningarna för SCB Konjunkturstatistik (KLP) kan du välja JA/NEJ. Om du anger JA kommer den anställde att vara med i statistikrapporteringen.

 


Rapportering
För att göra rapporteringen av SCB Konjunkturstatistik i Fortnox Lön Plus går du in under fliken Statistik och väljer sedanSCB Konjunkturstatistik. 

1. Klicka på den orangea knappen Skapa ny.

2. I dialogen som öppnas väljer du vilken månad du vill rapportera för och klicka sedan skapa.

3. I listläget ser du månaden statistiken är skapad

Lo_n_Plus_rapportera_SCB_Konjunkturstatistik_lo_ner_fo_r_privat_sektor_KLP.png

4. Dubbelklicka på raden. Du ser då den information som gäller för månaden.

5. I listläget har du möjlighet att radera en skapad månad.
6. Markera den månad du vill ha med i rapporteringen
7. Välj Skriv ut för att skriva ut rapporteringen. Det finns ingen möjlighet att rapportera in statistiken elektroniskt.

 

Vill du läsa SCB's instruktion för SCB Konjunkturlönestatistik (KLP), klicka här.