Fortnox Användarstöd

Sender Policy Framework (SPF)

Vad är Sender Policy Framework, förkortat SPF?

Det är en metod för att förhindra att e-post skickas med förfalskade domännamn i avsändaradressen. Med förfalskad menas här att domänen visserligen existerar men att avsändaren använder någon annan adress än sin egen som avsändaradress.

Syftet med att använda SPF är att förhindra att skräppost skickas med förfalskade e-postadresser. Genom att använda SPF kan mottagaren kontrollera att ett e-postmeddelande kommer från den källa den utger sig för att göra.

Genom att skapa en SPF-post hos din domänleverantör så anger du vilka e-postservrar som får skicka e-post med din domän. 

Exempel:
Låt säga att din domän är exempel.se och du vill skicka e-post med din domän via Fortnox. Du skapar en SPF-post som tillåter Fortnox e-postservrar att skicka e-post för din domän.
När en mottagares e-postserver tar emot ett e-postmeddelande från användare@exempel.se skickat via Fortnox så kan e-postservern kontrollera SPF-posten för exempel.se för att avgöra om det är ett giltigt e-postmeddelande.
Om e-postmeddelandet skulle komma från en annan e-postserver än Fortnox som är listad i SPF-posten så kan mottagarens e-postserver avvisa e-postmeddelandet eller flagga det som spam.

Vill du skicka e-postmeddelanden via Fortnox och använda din egen domän så är det därför viktigt att du skapar en SPF-post, annars finns det en risk att inte alla e-postmeddelanden kommer att nå mottagaren.


Skapa en SPF-post
Har du redan en SPF-post behöver du lägga till Fortnox genom att lägga till:

include:spf.fortnox.se

Om du inte har skapat en SPF-post behöver du skapa en med följande värde:

v=spf1 include:spf.fortnox.se ~all

Information om SPF hos vanliga domänleverantörer: