Fortnox Användarstöd

Aktivera/Inaktivera artiklar

Om du har artiklar i ditt artikelregister som du inte längre säljer så behövs de fortfarande finnas kvar då de bland annat har kopplingar till redan bokförda dokument, som annars går förlorad.

För att undvika att du förlorar kopplingarna mot redan bokförda dokument kan du sätta artiklar i artikelregistret som aktiva eller inaktiva.

För att sätta en artikel som aktiv eller inaktiv klickar du på Register längst upp till höger i programmet och väljer ditt artikelregister.

01.png

Välj sedan att klicka dig in på den artikel du vill förändra. På fliken Grunduppgifter finner du möjligheten att sätta den aktuella artikeln som aktiv eller inaktiv.

02.png

Om en artikel sätts som inaktiv är den inte längre möjlig att lägga till på en offert, order, faktura eller via artikelregistreringen på leverantörsfaktura, där endast aktiva artiklar är valbara.

I Artikelregistret finns det också filter som gör att det möjligt att se aktiva och inaktiva artiklar mer överskådligt. Ovanför listan över de artiklar som finns i artikelregistret så finns dessa filter att välja mellan.

03.png

Du kan styra om en artikel ska vara aktiv eller inaktiv via inställning på artikeln i artikelregistret i programmet och via API, men du kan även i en artikelimport sätta artiklar som aktiva eller inaktiva.

04.png


Massbearbeta artiklar
I artikelregistret kan du välja att markera flera artiklar via markeringsrutan längst till vänster i listan, för att sätta flera artiklar som aktiva eller inaktiva på en och samma gång.

05.png