Fortnox Användarstöd

Aktivera/Inaktivera kunder

Om du har kunder i ditt kundregister som du inte längre säljer till så behövs de fortfarande finnas kvar då de bland annat har kopplingar till redan bokförda dokument, som annars går förlorad.

För att undvika att du förlorar kopplingarna mot redan bokförda dokument kan du sätta kunder i kundregistret som aktiva eller inaktiva.

För att sätta en kund som aktiv eller inaktiv klickar du på Register längst upp till höger i programmet och väljer ditt kundregister.

01.png

Välj sedan att klicka dig in på den kund du vill förändra. På fliken Grunduppgifter finner du möjligheten att sätta den aktuella kunden som aktiv eller inaktiv.

02.png

Om en kund sätts som inaktiv är den inte längre möjlig att lägga till på en offert, order eller faktura, där endast aktiva kunder är valbara.

I Kundregistret finns det också filter som gör att det möjligt att se aktiva och inaktiva kunder mer överskådligt. Ovanför listan över de kunder som finns i kundregistret så finns dessa filter att välja mellan.

03.png

Du kan styra om en kund ska vara aktiv eller inaktiv via inställning på kunden i kundregistret i programmet och via API, men du kan även i en kundimport sätta kunder som aktiva eller inaktiva.

04.png


Massbearbeta kunder
I kundregistret kan du välja att markera flera kunder via markeringsrutan längst till vänster i listan, för att sätta flera kunder som aktiva eller inaktiva på en och samma gång.

05.png