Vad kan vi konvertera till Fortnox?

Följ

I den här sammanställning får du en snabb överblick över de program som vi kan konvertera till Fortnox samt vad vi kan få över från respektive program in i Fortnox.

 

Program Bokförings
verifikat
Leverantörs
fakturor
Kund
fakturor
Kund
register
Artikel
register

Leverantörs
register

Visma
Administration
X X X X X X
Visma
Compact
Via SIE-fil Endast
Obetalda
fakturor
Endast
Obetalda
fakturor
X X X
Visma
eEkonomi
Via SIE-fil Endast
Obetalda
fakturor
Endast
Obetalda
fakturor
X X X
Briljant Via SIE-fil Endast
Obetalda
fakturor
Endast
Obetalda
fakturor
X X X
Edison Via SIE-fil Endast
Obetalda
fakturor
Endast
Obetalda
fakturor
X X X
Hansa Via SIE-fil Endast
Obetalda
fakturor
Endast
Obetalda
fakturor
X X X
e-conomic Via SIE-fil Endast
Obetalda
fakturor
Endast
Obetalda
fakturor
X X X
BL
Administration
Via SIE-fil Endast
Obetalda
fakturor
Endast
Obetalda
fakturor
X X  X
Hogia Via SIE-fil Endast
Obetalda 
fakturor
Endast
Obetalda
fakturor
X X X