Fortnox Användarstöd

Vad kan vi konvertera till Fortnox?

I den här sammanställningen får du en snabb överblick över de program som vi kan konvertera till Fortnox samt vad vi kan få över från respektive program in i Fortnox.

 

Program Bokförings
verifikat
Leverantörs
fakturor
Kund
fakturor
Kund
register
Artikel
register

Leverantörs
register

Visma
Administration
green_check.png green_check.png green_check.png green_check.png green_check.png green_check.png
Visma
Compact
Via SIE-fil Endast
Obetalda
fakturor
Endast
Obetalda
fakturor
green_check.png green_check.png green_check.png
Visma
eEkonomi
Via SIE-fil Endast
Obetalda
fakturor
Endast
Obetalda
fakturor
green_check.png green_check.png green_check.png
Briljant Via SIE-fil Endast
Obetalda
fakturor
Endast
Obetalda
fakturor
green_check.png green_check.png green_check.png
Edison Via SIE-fil Endast
Obetalda
fakturor
Endast
Obetalda
fakturor
green_check.png green_check.png green_check.png
Hansa Via SIE-fil Endast
Obetalda
fakturor
Endast
Obetalda
fakturor
green_check.png green_check.png green_check.png
e-conomic Via SIE-fil Endast
Obetalda
fakturor
Endast
Obetalda
fakturor
green_check.png green_check.png green_check.png
BL
Administration
Via SIE-fil Endast
Obetalda
fakturor
Endast
Obetalda
fakturor
green_check.png green_check.png green_check.png
Hogia Via SIE-fil Endast
Obetalda 
fakturor
Endast
Obetalda
fakturor
green_check.png green_check.png green_check.png
SoftOne Via SIE-fil Endast
Obetalda 
fakturor
Endast
Obetalda
fakturor
green_check.png green_check.png green_check.png
Mamut  Via SIE-fil  Endast
Obetalda
fakturor 
Endast
Obetalda
fakturor 
green_check.png green_check.png green_check.png
SAP   Via SIE-fil Endast
Obetalda
fakturor 
Endast
Obetalda
fakturor 
green_check.png green_check.png green_check.png

 

 

Här kan du läsa mer om hur du går till väga: 
Byt till Fortnox