Byt från e-conomic till Fortnox

Följ

Arbetar du i e-conomic idag och vill byta till Fortnox hjälper vi dig med att överför/konvertera ditt företag.

Vi ser till att föra över hela bokföringen via SIE4-filer, till Fortnox. Du får också över dina kunder, artiklar och leverantörer samt dina reskontror över obetalda kund och leverantörsfakturor.

Notera att inget arbete får ske varken i Fortnox eller e-conomic från att exporten är gjord tills importen är klar.

För att göra en full konvertering behöver vi följande material från dig:

  • Balansrapport per dagens datum som en pdf (så att vi kan stämma av siffrorna)
  • Resultatrapport per dagens datum som en pdf (så att vi kan stämma av siffrorna)
  • SIE 4- filer från alla de år du vill ha över till Fortnox
  • Kundregister (.txt format)
  • Leverantörsregister (.txt format) 
  • Artikelregister (.txt format)
  • Kundreskontralista på obetalda fakturor (.txt format)
  • Leverantörsreskontralista på obetalda leverantörsfakturor (.txt format)


För att vi ska kunna genomföra konverteringen och ha något att konvertera dina uppgifter från e-conomic till, behöver du bli kund hos Fortnox.


1. Gör din beställning på Fortnox.se
2. Logga in i Fortnox-programmet och fyll i dina företagsuppgifter
3. Notera ditt företags Användar-ID
(Din databas Användar-ID och möjligheten att aktivera supoportinloggningen hittar du på fliken för Användarstödet i programmet som du i sin tur finner via det blå frågetecknet till höger i programmet.
OBS! Behörigheter för bokföring och fakturering behöver vara aktiverade innan supportinloggningen aktiveras.)

Konvertera_till_Fortnox_1.png 

Konvertera_till_Fortnox_2.png

4. Aktivera supportinloggningen med en användare som är systemadministratör.
5. Bifoga alla filerna ovan i ett e-postmeddelande och skicka till konvertering@fortnox.se. Ange databasens Användar-ID och ordet “e-conomic” i ämnesraden.