Kopiera tjänst/tjänster i Fortnox Digital byrå

För att underlätta och spara tid så finns det i Digital byrå möjlighet att kopiera tjänster från en befintlig klient till en ny klient. 

Börja med att klicka dig in på den klient i ditt klientregister till vilken du vill kopiera in redan befintliga tjänster. Klientregistret finner du längst upp till höger i programmet. Välj sedan den aktuella klienten och klicka dig in på fliken Uppdrag på den aktuella klienten. Där finner du knappen "Kopiera tjänster". 

01-Kopiera_tja_nster_i_Fortnox_Digital_Byra_.png

Steg 1 - Val av tjänster
Valet av tjänster att kopiera sker genom att du först väljer en klient att kopiera från och därefter eventuellt justera vilka tjänster som ska kopieras.
Obs! Valet av klient är begränsat till klienter med samma bolagsform då vissa tjänster styrs på detta sätt.

02-Kopiera_tja_nster_i_Fortnox_Digital_Byra_.png

När en klient har valts i listan visas de tjänster som är aktiva på klienten och det finns här möjlighet att justera valet av vilka tjänster som ska kopieras. De tjänster som du väljer att markera i kolumnen längst till vänster med en bock är de tjänster du väljer att kopiera. Som default är de tjänster som senast var aktuella hos den klient, vars tjänster du ska kopiera, markerade. När du markerat de tjänster du vill kopiera klickar du på Nästa.

03-Kopiera_tja_nster_i_Fortnox_Digital_Byra_.png 

Steg 2 - Inställningar

När tjänster som ska kopieras har valts finns det möjlighet att göra inställningar innan kopieringen sker.

  • Startdatum - Med hjälp av Startdatum avgörs från när de kopierade tjänsterna ska börja gälla och aktiviteter ska skapas upp. 
  • Handläggare - Vid kopiering följer valda handläggare med från de kopierade tjänsterna om annan handläggare inte anges. Om en eller flera handläggare väljs vid kopieringen justeras handläggare på samtliga tjänster som kopieras. 
  • Övriga inställningar - Utöver startdatum och handläggare visas eventuellt ytterligare inställningar för de tjänster som kopieras. Inställningarna är uppdelade och märkta vilken tjänst de tillhör.

När du gått igenom inställningarna väljer du att klicka på Kopiera.

04-Kopiera_tja_nster_i_Fortnox_Digital_Byra_.png

04.2-Kopiera_tja_nster_i_Fortnox_Digital_Byra_.pngSteg 3 - Resultat

kopieringen startas och du får en lista och en sammanfattning över de tjänster som har kopierats. 

05-Kopiera_tja_nster_i_Fortnox_Digital_Byra_.png

Klicka sedan på stäng för att avsluta kopieringen. Du kommer då tillbaka till fliken Uppdrag på den klient du valt att kopiera tjänster till.


Kopiera tjänster till flera klienter med massbearbetning
För att enklare och snabbare kunna lägga upp tjänster finns nu kan du kopiera tjänster till flera klienter samtidigt via massbearbetning. Funktionen nås genom att markera en eller flera klienter i klientlistan och därefter klicka på Massbearbetning över tabellen till höger och välja att lägga till tjänster. Därefter väljer man ifrån vilken klient man vill kopiera tjänster. De tjänster som påverkas av bolagsform; Årsvis momsuppdrag och uppdraget inkomstdeklaration kommer inte gå att välja när du kopierar från en bolagsform till en annan. Vill man kopiera dessa tjänster får man göra det från företag med samma bolagsform.

image2.png


Möjlighet att kopiera tjänster till företag från fördefinierade mallföretag
Det finns också mallföretag innehållande de vanligaste tjänsterna att kopiera tjänster ifrån till en eller flera klienter.

Mallföretag att välja mellan är följande:

  • Mallföretag månadsmoms, Aktiebolag
  • Mallföretag kvartalsmoms, Aktiebolag
  • Mallföretag årsmoms, Enskild firma
  • Mallföretag bokslut, Enskild firma

Ska_rmavbild_2018-08-21_kl._10.16.01.png


Tvingande att välja minst en handläggare i steg två.