Byt från Visma Compact till Fortnox

Följ

Arbetar du i Visma Compact idag och vill byta till Fortnox hjälper vi dig med att överför/konvertera ditt företag.

Vi ser till att föra över hela bokföringen via SIE4-filer, till Fortnox. Du får också över dina kunder, artiklar och leverantörer samt dina reskontror över obetalda kund och leverantörsfakturor.
Notera att vi inte behöver alla register för att konvertera kunden. Ni bedömer vilka register som behövs för den specifika kunden.

Notera att inget arbete får ske varken i Fortnox eller Visma Compact från att exporten är gjord tills importen är klar.

För att göra en full konvertering behöver vi följande material från dig:

  • Balansrapport per dagens datum som en pdf (så att vi kan stämma av siffrorna)
  • Resultatrapport per dagens datum som en pdf (så att vi kan stämma av siffrorna)
  • SIE 4- filer från alla de år du vill ha över till Fortnox
  • Personregister detalj kunder i excelformat
  • Personregister detalj leverantörer i excelformat 
  • Artiklar i excelformat 
  • Leverantörsreskontralista i excelformat 
  • Kundreskontralista i excelformat

För att vi ska kunna genomföra konverteringen och ha något att konvertera dina uppgifter från Visma Compact till, behöver du bli kund hos Fortnox.

1. Gör din beställning på Fortnox.se
2. Logga in i Fortnox-programmet och fyll i dina företagsuppgifter
3. Notera ditt företags Användar-ID
(Din databas Användar-ID och möjligheten att aktivera supoportinloggningen hittar du på fliken för Användarstödet i programmet som du i sin tur finner via det blå frågetecknet till höger i programmet.
OBS! Behörigheter för bokföring och fakturering behöver vara aktiverade innan supportinloggningen aktiveras.)

Konvertera_till_Fortnox_1.png 

Konvertera_till_Fortnox_2.png

4. Aktivera supportinloggningen med en användare som är systemadministratör
5. Bifoga alla filerna ovan i ett e-postmeddelande och skicka till konvertering@fortnox.se. Ange databasens Användar-ID och ordet “Compact” i ämnesraden