Fortnox Användarstöd

Byt från Visma Compact till Fortnox

Arbetar du i Visma Compact idag och vill byta till Fortnox hjälper vi dig med att överför/konvertera ditt företag.

Vi ser till att föra över hela bokföringen via SIE4-filer, till Fortnox. Du får också över dina kunder, artiklar och leverantörer samt dina reskontror över obetalda kund och leverantörsfakturor.
Notera att vi inte behöver alla register för att konvertera kunden. Ni bedömer vilka register som behövs för den specifika kunden.

Notera att inget arbete får ske varken i Fortnox eller Visma Compact från att exporten är gjord tills importen är klar.

För att göra en full konvertering behöver vi följande material från dig:

  • Balansrapport per dagens datum som en pdf (så att vi kan stämma av siffrorna)
  • Resultatrapport per dagens datum som en pdf (så att vi kan stämma av siffrorna)
  • SIE 4- filer från alla de år du vill ha över till Fortnox
  • Personregister detalj kunder i excelformat
  • Personregister detalj leverantörer i excelformat 
  • Artiklar i excelformat 
  • Leverantörsreskontralista i excelformat 
  • Kundreskontralista i excelformat

Vill du ha hjälp med hur du gör för att ta ut informationen från Visma Compact, klicka här.

OBS! Har du skickat/tagit emot elektroniska fakturor/ E-faktura i ditt tidigare system? Ta kontakt med din tidigare systemleverantör och inaktivera denna tjänst hos dem. 

För att vi ska kunna genomföra konverteringen och ha något att konvertera dina uppgifter från Visma Compact till, behöver du bli kund hos Fortnox.

1. Gör din beställning på Fortnox.se
2. Logga in i Fortnox-programmet och fyll i dina företagsuppgifter
3. Notera ditt företags Abonnemangsnr
(Din databas Abonnemangsnr och möjligheten att aktivera supoportinloggningen hittar du på fliken för Användarstödet i programmet som du i sin tur finner via det blå frågetecknet till höger i programmet.
OBS! Behörigheter för bokföring och fakturering behöver vara aktiverade innan supportinloggningen aktiveras.)

01.png 

Byta_till_Fortnox.png

4. Aktivera supportinloggningen med en användare som är systemadministratör
5. När du gjort din beställning och är redo att byta till Fortnox skickar du in dina filer från ditt gamla program till oss.

Ska_rmavbild_2018-02-12_kl._10.23.25.png