Nyheter Januari 2017 Digital byrå

Följ

Kopiera tjänster
En ny funktion för att kopiera tjänster från en befintlig klient finns nu tillgänglig.

1.png


Steg 1 - Val av tjänster
Valet av tjänster att kopiera sker genom att först välja en klient att kopiera från och därefter eventuellt justera vilka tjänster som ska kopieras. Valet av klient är begränsat till klienter med samma bolagsform då vissa tjänster styrs på detta sätt.

2.png

När en klient har valts i listan visas de tjänster som är aktiva på klienten och det finns här möjlighet att justera valet av vilka tjänster som ska kopieras.

3.png 

Steg 2 - Inställningar
När tjänster som ska kopieras har valts finns möjlighet att göra inställningar innan kopieringen sker.
Startdatum - Med hjälp av Startdatum avgörs från när de kopierade tjänsterna ska börja gälla och aktiviteter ska skapas upp.
Handläggare - Vid kopiering följer valda handläggare med från de kopierade tjänsterna om annan handläggare inte anges. Om en eller flera handläggare väljs vid kopieringen justeras handläggare på samtliga tjänster som kopieras.
Övriga inställningar - Utöver startdatum och handläggare visas eventuellt ytterligare inställningar för de tjänster som kopieras. Inställningarna är uppdelade och märkta vilken tjänst de tillhör.

4.png


Steg 3 - Resultat
När inställningarna har justerats startas kopieringen genom att klicka på Kopiera och resultatet av kopieringen visas.

5.png 

Tjänster
Under Alla uppdrag har en ny flik tillkommit efter Översikt och Aktiviteter (tidigare benämnd Aktivitetslista) som heter Tjänster.
Under tjänster går det nu att få en samlad bild av byråns tjänster. Tjänsterna kan, precis som övriga flikar, filtreras på Klient, Handläggare och uppdragskategori.

6.png

Massbearbetning av handläggare på tjänster
För att enklare kunna uppdatera handläggare på visade tjänster finns nu möjligheten att lägga till och ta bort handläggare på många tjänster samtidigt.
Funktionen nås genom markera en eller flera tjänster och därefter klicka på Massuppdatering över tabellen till höger och välja att lägg till eller ta bort handläggare.För att ersätta en handläggare läggs först en ny handläggare till och därefter tas den som ska ersättas bort. Funktionen för att ta bort handläggare tillåter inte att tjänsten saknar handläggare så om handläggaren är ensam handläggare på tjänsten kommer den inte att tas bort.

Precis som när en handläggare uppdateras på endast en tjänst är det aktiviteterna från dagens datum och framåt som ändras.


Utökad sökning och Filtrering på klientansvarig

Det går nu att filtrera på klientansvarig på översikt och aktiviteter.
I samband med att denna funktionalitet lades till skapades Utökad sökning där nu även filtrering på Klient och Uppdrag har placerats.
När Utökad sökning stängs återställs filtreringen som finns där.


Räkenskapsår saknas
En varning visas nu i klientregistret om det saknas räkenskapsår för aktuellt datum för en klient. Varningen visas som en ikon i verktygsfältet i slutet på klientens rad.

En varning visas även om räkenskapsår saknas vid uppläggning av tjänst.


Filtrering på märkning
Utöver snabbsök på märkning går det nu också att filtrera klientlistan på en eller flera märkningar genom ett separat fält.

 

Nya tjänster för kontrolluppgifter
Under uppdragskategori Löneadministration finns nu de nya tjänsterna Kontrolluppgifter, Kontrolluppgifter Ränta, Kontrolluppgifter Utdelning och Kontrolluppgifter Löner.

7.png


Ladda upp fil med drag-and-drop
I dokumentfliken finns nu funktionalitet för att kunna ladda upp filer genom att dra och släppa dem på sidan direkt från utforskaren eller skrivbordet.

8.png