Skapa anläggningstillgång från leverantörsfaktura

För att underlätta och göra det mer effektivt finns det nu möjlighet via en leverantörsfaktura att skapa upp en anläggningstillgång till Anläggningsregistret.

 

Inställningar

Om du arbetar med Anläggningsregistret och vill kunna skapa anläggningstillgångar direkt ifrån en leverantörsfaktura kommer du igång med detta genom att slå på denna inställning. Öppna upp Inställningar som du finner längst upp till höger i programmet och i Inställningarna för Bokföringen öppna upp blocket Anläggningsregister - Generella inställningar.

01.png

Klicka PÅ för att aktivera möjligheten att skapa en anläggningstillgång från en leverantörsfaktura.

Nu kommer alla leverantörsfakturor i Fortnox som använder något av de upplagda tillgångskonton i debet på konteringsraderna generera möjligheten till att skapa en anläggningstillgång direkt ifrån leverantörsfakturan. Vilka tillgångskonton som du använder styrs genom de Tillgångstyper du har lagt upp i Inställningar och blocket Anläggningsregister - Tillgångstyper.

02.png

03.png

(Obs! Kontot i bilden är bara ett exempel. Vet du inte vilka konton du ska använda för dina tillgångstyper bör du kontakta en redovisningsexpert eller en revisor.)

Vill du läsa mer om hur du gör för att lägga upp tillgångstyper, klicka här.

Leverantörsfakturalistan

När du har aktiverat inställningen och gått igenom och kontrollerat att dina Tillgångstyper finns upplagda med rätt bokföringskonto kommer du om dessa matchar se en ny ikon i form av en plusruta i leverantörsfakturalistan. Denna indikerar leverantörsfakturor som kan skapa anläggningstillgång.

04.png

När alla anläggningstillgångar har skapats utifrån den aktuella leverantörsfakturan markeras denna istället med en bockad ruta.

05.png

 

Skapa tillgång från leverantörsfaktura

När du bokför en leverantörsfaktura och använder ett tillgångskonto med ett belopp i debet kommer programmet påminna dig om och hjälpa dig med att skapa en tillgång utifrån leverantörsfakturan. Du möts av en ny dialog där du direkt kan skapa upp den aktuella tillgången baserat på leverantörsfakturans innehåll utan att lämna leverantörsfakturan. Notera att detta endast sker vid bokför, ej vid spara och att dialogen endast har möjlighet att skapa en rak avskrivning. Om du vill ha en mer avancerad avskrivningsplan kan du sedan ändra detta på den uppskapade tillgången i anläggningsregistret.

06.png

Väljer du att inte skapa anläggningstillgången vid detta tillfälle kan du när som helst skapa upp den i efterhand. Detta gör du genom att klicka på + tecknet du ser på den aktuella leverantörsfakturan i leverantörsfakturalistan.

07.png

 

Då öppnas leverantörsfakturan och där kan du återigen klicka på + tecknet för att få upp dialogrutan.

Om det är fler tillgångskonton representerade på samma leverantörsfaktura kommer du, efter att du har bokfört fakturan få upp dialogen för att skapa anläggningstillgångar utifrån leverantörsfakturan.

 

5.png

Om det är flera tillgångskonton kan du välja att skapa dem i tur och ordning eller välja om du vill:

  • Avbryta alla - Innebär att ingen anläggningstillgång skapas utifrån leverantörsfakturan.
  • Skapa ej tillgång - Innebär att du väljer att ej skapa en anläggningstillgång utifrån det ena tillgångskonton från fakturan och förs då vidare till nästa konto från leverantörsfakturan.

Även om du väljer Avbryt alla eller Skapa ej tillgång kan du i efterhand skapa tillgångar utifrån leverantörsfakturan genom att klicka på + tecknet du ser längst till höger i leverantörsfakturalistan på den aktuella leverantörsfakturan.

07.png

Utökad sökning

För att på ett enkelt sätt se och sortera ut de leverantörsfakturor som innehåller möjligheter att skapa anläggningstillgångar kan du använda dig av den utökade sökningen för din leverantörsfakturalista. Här kan du även se vilka leverantörsfakturor som redan har skapade anläggningstillgångar. Klicka på Utökad sökning som du finner uppe i mitten ovanför din leverantörsfakturalista.

10.png

I den utökade sökningen kan du välja mellan att visa Kan skapas, Har skapats samt Alla . Klicka sedan Sök, så ser du resultatet av din sökning i leverantörsfakturalistan.

I Anläggningsregistret finner du även en tydlig koppling till leverantörsfakturan som anläggningstillgången skapades ifrån. Längst upp vid sidan om tillgångens namn och även på fliken Historik, finner du kopplingen som är klickbar och leder till den aktuella leverantörsfakturan.

11.png