SIE-fil

Följ

Om du försöker läsa in en SIE- filen i Fortnox och får ett felmeddelande vid inläsningen kan det bero på följande problem:


1. Om du får felmeddelandet: Felaktiga/ogiltiga tecken
Detta rättar du genom att öppna SIE-filen i ett textredigeringsprogram. Därefter kan du klicka Ctrl+H (Detta gäller för PC. Arbetar du på Mac finns det andra kortkommandon beroende på vilket program du väljer att öpnna din SIE-fil i.) och skriv in det tecken som var felaktigt och ersätt det med ett annat tecken eller blanksteg.

bild_pa__byt_tecken.png


2. Om du får felmeddelandet: Fail to format date
Detta rättar du genom att återigen öppna SIE-filen i ett textredigeringsprogram och väljer att ta bort citattecken runt följande fält:

  • SIE-typ
  • Flagga
  • Organisationsnummer
  • Format


3. Om du får felmeddelandet: Lång benämning på XX verifikat
Det du behöver göra då är att förkorta benämningstexten på de verifikat där benämningen är för lång. Det maximala antalet tecken är 50. För att göra detta öppnar du upp SIE-filen i ett textredigeringsprogram och letar upp de verifikat med alldeles för långa benämningstexter.

 

OBS! När en SIE-fil läses in kommer den försöka importeras tills programmet stöter på ett problem och sedan avbryts importen. Detta innebär att man kan behöva läsa in filen många gånger för att få fram alla felmeddelanden för den aktuella filen.

Kontakta vår support om du har problem att läsa in en SIE-fil i Fortnox så hjälper vi gärna er att felsöka problematiken.