Fortnox Användarstöd

Felsökningsguide - Differens mellan huvudbok och periodiseringsrapport

Summan i kontoanalysen på periodiseringskontot ska alltid stämma överens med periodiseringsrapporten. Om du har en differens mellan dessa rapporter felsöker du detta på följande sätt:

 1. Kontrollera att det inte finns några strukna rader i de utförda periodiseringsverifikaten. Detta då det orsakar en differens i periodiseringsrapporten.
  Bocka i Visa strukna rader i samband med att kontoanalysen öppnas.

  periodisering-kontoanalys.jpg
  I nedan exempel blir det en differens i periodiseringsrapporten pga en struken rad i verifikatet H126. För att lösa problemet behöver man återställa verifikatet till hur det såg ut innan raderna var strukna. Detta gör du genom att lägga tillbaka de rader som ni strukit, och sedan stryker eventuella ändringar som ni har lagt till. Eventuella ändringar man vill göra på utförda periodiseringsverifikat måste utföras i separata manuella verifikat. 

  periodisering-struknarader.jpg
 2. Om du inte hittar några strukna rader via kontoanalysen, undersök vilket datum differensen uppstod. Backa rapporterna i tiden tills det att ni hittar ett datum då rapporterna stämde överens med varandra. På så vis hittar du dagen som differensen uppstod och har lättare att ringa in problemet.
  Vi rekommenderar dig att i första hand stämma av kontoanalysen med den specificerade periodiseringsrapporten, detta eftersom den specificerade versionen tar hänsyn till bakåt-periodiseringar.


 3. När du vet datum/intervall när differensen uppstod, ta ut den specificerade rapporten som innehåller Utförda och Ej utförda periodiseringar.

  specificerad-rapport.jpg

  Den specificerade periodiseringsrapporten är bättre att använda vid felsökningar.
  Klicka dig vidare till verifikaten som utfördes runt datumet/i perioden differensen uppstod, kontrollera om verifikatet har strukna eller ändrade rader (ex ändrat summan som periodiserats manuellt). Om det finns sådana justeringar, återställ verifikatet till hur det såg ut initialt. Bokför det du ville justera på verifikatet i ett manuellt verifikat istället.

 4. Kontrollera listan under Bokföring-Periodiseringar-Genomförda. Kontrollera att alla utförda periodiseringar är kopplade till ett verifikat. Om det finns något verifikat som inte är kopplat till en utförd periodisering, kontakta Fortnox support.

  periodiseringar-genomfo_rda.jpg

Om du har gått igenom alla dessa steg men inte hittar problemet, eller behöver hjälp med att rätta det som blivit fel är du välkommen att kontakta vår support.