Felsökningsguide - Differens mellan huvudbok och periodiseringsrapport

Summan i huvudboken på periodiseringskontot ska alltid stämma överens med periodiseringsrapporten, om du har en differens mellan dessa rapporter felsöker du detta på följande sätt:

1. Undersök vilket datum differensen uppstod.  Backa i tiden tills det att ni hittar ett datum då rapporterna stämde överens med varandra. På så vis hittar du dagen som differensen uppstod och har lättare att ringa in problemet.

2. Vi rekommenderar att i första hand stämma av huvudboken med den summerade periodiseringsrapporten, detta eftersom den summerade versionen tar hänsyn till bakåt-periodiseringar.

01.png

3. När du har datum/intervall när differensen uppstod, ta ut den specificerade rapporten som innehåller "utförda" och "ej utförda" periodiseringar.

02.png

Den specificerade periodiseringsrapporten är bättre att använda vid felsökningar.
Klicka er vidare till verifikaten som utfördes runt datumet/i perioden differensen uppstod, kontrollera om verifikatet har strukna eller ändrade rader (ex ändrat summan som periodiserats manuellt). Om det finns sådana justeringar, återställ verifikatet till hur det såg ut initialt. Bokför det du ville justera på verifikatet i ett manuellt verifikat istället.

4. Kontrollera listan under Bokföring-Periodiseringar-Genomförda. Kontrollera att alla utförda periodiseringar är kopplade till ett verifikat. Om det finns något verifikat som inte är kopplat till en utförd periodisering, kontakta Fortnox support angående detta.

Ska_rmavbild_2019-06-25_kl._10.55.47.png

 

Om du har gått igenom alla dessa steg men inte hittar problematiken, eller behöver hjälp med att rätta det som blivit fel är du välkommen att kontakta vår support.