Momsrapporten

Följ

Kan inte alls ta ut momsrapporten

Det finns vissa kriterier som behövs för att du ska kunna generera en momsrapport från programmet. Kontrollera nedanstående punkter:

* Inställningar- Förvalda konton
Gå igenom så att alla konton är ifyllda under försäljning/moms samt leverantörsfakturor/ moms (in och utgående moms)

1.png

* Inställningar- Verifikationsserie
Kontrollera att du har en förvald verifikationsserie på momsrapport.

* R1 och R2 i Register-Kontoplanen, behövs när fordran eller skulden ska bokas upp i verifikationen som bildas. R1 ska vara på ett tillgångskonto och R2 ska vara på ett skuldkonto i kontoplanen.

 

Momsrapporten visar fel saldo

1. Se vilken momskod som saldot baseras på, det kan du se i parentes på raden.

2. Gå till Register- Kontoplan; och sedan utökad sökning - välj den momskod som du tycker är felaktig och klicka sök.

Nu presenteras de konton som ligger bakom denna momskod. Om du upptäcker ett konto som inte ska vara med här, klickar du in dig på kontot och väljer att ta bort kopplingen till momskod under ytterligare uppgifter.

2.png

3. Är det så att du har redigerat momskoden på ett konto så tar du en ny momsrapport för att se om du tycker momsrapporten visar korrekt saldo nu på raden som du redigerat.

4. Välj Rapport-Huvudbok eller kontoanalys på vald period. Här kan du ta exempelvis 20160401-20160630 på kontointervall 2640-2641.

I rapporten tittar du på omslutning på kontot. Är det flera konton så adderar du omslutningen på alla konton som har momskod på sig. Summan ska överensstämma med raden i momsrapporten.

 

Korrigera redan bokförd momsrapport

Om momsrapporten ligger bokförd och du behöver korrigera denna, så kan du antingen:

1. Gå in och ta bort verifikationen, om detta är det sista i verifikationsserien, och ta ut en ny momsrapport för perioden.

eller

2. Så bokför du en ny momsrapport och därefter går du in i den tidigare verifikationen av den felaktiga momsrapporten och vänder den verifikationen.

Obs! Det är viktigt att vända detta verifikatet och inte stryka dessa rader.