Fortnox Användarstöd

Felsökningsguide - Kan ej öppna momsrapport

Det finns vissa kriterier som behövs för att du ska kunna generera en momsrapport från programmet.
Kontrollera nedanstående punkter och gör de åtgärder som behövs.

Logga sedan ut och in i programmet igen för att uppdatera.

 

Inställningar - Förvalda konton

Gå igenom så att alla konton är ifyllda under försäljning/moms samt leverantörsfakturor/ moms (in och utgående moms).

01.png

 

 

Inställningar- Verifikationsserie

Kontrollera att du har en förvald verifikationsserie på momsrapport.

02.png
02-2.png

Momskod R1 och R2 i Register - Kontoplan

Behövs när fordran eller skulden ska bokas upp i verifikationen som bildas. R1 ska vara på ett tillgångskonto och R2 ska vara på ett skuldkonto i kontoplanen.

 03.png

04.png

 

När du åtgärdat felaktigheter, logga ut och sedan in i programmet igen för att uppdatera.