SUS format för löneutbetalningar

Följ

SUS är ett format för utbetalningsfiler hos Swedbank som många företag använder sig av. Om du har Swedbank som din bank och har avtal för att skicka SUS-filer så kan du skapa dessa när du gör en utbetalning i Fortnox Lön och Fortnox Lön Plus.

Inställningar

För att du ska få ut en SUS-fil behöver du ställa in detta i Inställningar. Inställningarna hittar du längst upp till höger i programmet och sedan väljer du att öppna upp blocket Bankinställningar.


När du valt att din bank är Swedbank i Bankinställningar kan du även välja om du ska använda SUS eller inte. Om din bank är Swedbank men du inte har ett avtal med banken för SUS-filer så kommer det att skapas en KI-fil i Fortnox Lön och Fortnox Lön Plus när du väljer att skapa en bankfil.

Väljer du JA, behöver du även fylla i Avtalsnummer SUS och välja vilken tjänst av SUS du ska använda dig av. 

(Obs! Fältet Kundnummer BGC är EJ ett obligatoriskt fält.)

Lön Bas (banken registerhållare):
Är banken registerhållare används betalningsmottagarens personnummer som identifikationsbegrepp och sökning görs då mot SUS-rutinens betalningsmottagarregister för att hämta ev anslutet konto. Finns inget konto angivet skickas en kontantutbetalningsavi. För att ansluta sig till SUS betalningsmottagarregister behöver mottagaren (den anställde) anmäla sitt konto till banken. Detta görs via ett av Swedbanks eller med Bank ID via denna sida
Du behöver i detta alternativ inte hålla reda på dina anställdas kontonummer utan det sköts av banken. Det som måste vara korrekt ifyllt i programmet är den anställdes personnummer.

Lön företaget registerhållare:
Om inte banken är registerhållande måste du själv ansvara för att clearingnummer och bankkontonummer är korrekt ifyllda i programmet. Detta fyller du i på den anställdes personalkort i Personalregistret.

 

När du har gått igenom inställningarna och aktiverat SUS-filer kommer dina bankfiler du skapar i Fortnox Lön och Fortnox Lön Plus att skapas i SUS formatet.

1.png

 


Swedbank avtal
Swedbank erbjuder många olika tjänster, i Fortnox stödjer vi deras avtal vid namn Lön Bas.